Asokodit ulkoisti kiinteistöautomaation ylläpidon Tosiboxin etäyhteysratkaisun avulla

Tosiboxin luotettavan ja tietoturvallisen ratkaisun ansiosta kiinteistöyhtiö  Asokodit voi keskittyä kiinteistönpidossa olennaiseen.

Haaste

Kiinteistönpito on kokonaisuus, johon kuuluu paljon asioita. Viime aikoina pinnalle ovat nousseet erityisesti energiakysymykset, mutta yhtä lailla on huolehdittava niin vedenjakelun ja viemäröinnin toiminnasta kuin hisseistä tai julkisivujen pinnoitteista. Nykyaikainen kiinteistöautomaatio tehostaa toimintaa mahdollistamalla talotekniikan monien osa-alueiden etävalvonnan ja -käytön. Näin ongelmatilanteisiin voidaan reagoida nopeammin, turhia huoltokäyntejä voidaan välttää ja toimintoja voidaan säätää reaaliaikaisesti tarpeen mukaan, mikä parantaa energiatehokkuutta ja alentaa kustannuksia.

Asokodit hyödyntää kiinteistöautomaatiota monin tavoin erityisesti suuremmissa kiinteistöissään. Jatkuvat yhteys- ja tietoturvaongelmat saivat yhtiön etsimään luotettavampaa etäkäyttöratkaisua. Erityisesti 3G-yhteyksissä oli ongelmia, joiden syihin ei päästy entisen järjestelmän kanssa kiinni. Myös puutteellinen tietoturva ja sen seurauksena tapahtunut tietomurto yhtiön järjestelmiin oli ongelma, joka vaati entistä järeämpää ratkaisua tietoturvan – ja asumisturvallisuuden – varmistamiseksi.

Ratkaisu

Asokodit tekee yhteistyötä kiinteistöjen elinkaaren hallintaan erikoistuneen Caverionin kanssa, ja on ulkoistanut heille kiinteistöautomaation ylläpidon ja valvonnan. Sopimuksen mukaiseen palveluntuottamiseen tarvittiin varmatoiminen ja tietoturvallinen etäyhteysratkaisu. Asokodit ja Caverion alkoivat yhdessä etsiä tarpeisiinsa sopivaa infrastruktuuria.

Eri vaihtoehdoista uudeksi ratkaisuksi valikoitui onnistuneiden koeasennusten jälkeen Tosibox, joka vakuutti paitsi toimintavarmuudellaan, myös referensseillään ja näytöillään. Kaikkien isompien uusien ja saneerattavien vanhojen Asokodit-kohteiden etäyhteydet toteutetaan nyt keskitetysti ja tietoturvallisesti Tosiboxin avulla. Vaikka kohteiden laitteistot ja yhteydet vaihtelevat, Tosiboxin standardoitu ratkaisu ja käyttöönotto sopivat jokaiseen kohteeseen.

Aiemmin piinanneet yhteysongelmat ovat nyt historiaa. Tosiboxin teknologian toimintavarmuus ja korkeatasoinen tietoturva mahdollistavat kiinteistönpidossa keskittymisen olennaiseen jatkuvien yhteysongelmien ratkomisen sijaan. Asukkaille tämä näkyy parempana palveluna ja asumismukavuutena virheettömän veden- ja lämmöntuotannon kautta.

 

”Taloautomaatio on pieni osa kiinteistönpidon kokonaisuutta. Tosiboxin ansiosta voimme nyt keskittyä olennaiseen jatkuvien yhteysongelmien ratkomisen sijaan.”

Tero Salminen, kiinteistöpäällikkö, Asokodit

”Suuren kiinteistökannan rakennusautomaation etäkäytön ja analytiikan rakentamisen kannalta on tärkeää standardoida etäyhteysratkaisu ja toteuttaa kokonaisuus tietoturvallisella mallilla. Tämä mahdollistaa olosuhteiden ja energiankäytön hallinnan ja tuo selkeyttä asiakkaan kiinteistöjen ylläpidon toteutukseen. Asokotien tapauksessa olemme luoneet yhteisen toimintamallin, jonka päälle pystymme asiakkaan kanssa yhteistyössä kehittämään lisää ylläpitoa tukevia ratkaisuja.”

Ville Posti, yksikönpäällikkö, Caverion

Hyödyt

  • Korkealuokkainen tietoturva
  • Varmatoiminen ja koeteltu teknologia
  • Luotettavasti toimivat etäyhteydet mahdollistavat keskittymisen olennaiseen
  • Parantunut palvelutaso, asukkaat voivat nauttia virheettömästä veden- ja lämmöntuotannosta
  • Mahdollistaa kiinteistöautomaation huollon ja valvonnan ulkoistamisen
  • Palveluliiketoiminnan mahdollistaja

 

Lataa case study FI
Lataa case study EN
Lataa case study DE

 

Asokodit omistaa lähes 16 000 asumisoikeusasuntoa eri puolilla Suomea. Yhtiön toimintaan kuuluu asumisoikeussopimusten myynti sekä sen omistamien kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta huolehtiminen.