Autonpesulaitteiden valmistajan tehokkuus parani ja kustannukset alenivat
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

Autonpesulaitteiden valmistajan tehokkuus parani ja kustannukset alenivat TOSIBOX®-ratkaisun ansiosta

Tosiboxin fyysinen Plug & Go -teknologia tuotti turvallisen ja älykkään ratkaisun, joka lyhensi käyttöönottoaikoja, minimoi integrointikulut ja poisti sekä operaattoririippuvuudet että kuukausittaiset maksut.

Case

Tammermatic käytti TOSIBOX®-ratkaisua vähentääkseen sekä kuluja että järjestelmän tuotantoon, käyttöönottoon, seurantaan ja ylläpitoon käytettyä aikaa.

Haaste

Tammermatic Oy on maailmanlaajuinen korkean teknologian yritys, joka valmistaa henkilöautojen, raskaan kaluston, linja-autojen, kiskokaluston ja erikoislaitteistojen pesulaiteratkaisuja. Tammermaticille oli haasteellista valvoa ja ylläpitää turvallisella ja luotettavalla tavalla heidän maailmanlaajuisesti levittäytyneitä autopesulaitteita.

Heidän olemassa olevia yhteysratkaisuja vaivasivat toistuvat seisokit, riippuvaisuus kalliista IT-asiantuntijoista ja liiallinen ajan ja rahan kuluminen yhteyden luomiseen ja ylläpitämiseen Tammermaticin valvomon ja kaukana olevien autopesulaitteiden välillä. Tammermaticin riippuvaisuus kolmannen osapuolen toimijoista aiheutti erityisiä haasteita heidän palvelujen vasteaikoihin ja kasvuun. Palveluntarjoajien tai heidän verkkojensa vaihtuminen aiheutti yhteyksien katkeamisia ja merkittäviä viiveitä uusien kohteiden käyttöönotossa. Pahimmillaan etäyhteyksien luominen kävi mahdottomaksi.

Ratkaisu

Tammermatic löysi ratkaisun TOSIBOX® Lukko- ja Avain-laitteista, jotka yhdessä luovat helpon, turvallisen ja luotettavan etäyhteyden Tammermaticin valvomossa sijaitsevan palvelimen ja ympäri maailmaa sijaitsevien autopesulajärjestelmien välille.

Lyhentynyt käyttöönottoaika tunneista minuutteihin
Tosiboxin helppo Plug and Go -teknologia lyhensi merkittävästi Tammermaticin uuden koneen käyttöönottoa ja yhteysaikoja tunneista (ja usein päivistä) minuutteihin sekä vähensi huomattavasti IT-ammattilaisiin ja muihin aiemmin tarvittuihin teknisiin asiantuntijoihin kohdistuneita kustannuksia. TOSIBOX® Central Lock mahdollisti myös yhteyksien asentamisen ja hallitsemisen nopeasti ja helposti skaalautuvasti, mahdollistaen näin verkon kasvun samassa tahdissa liiketoiminnan kasvun kanssa.

Minimoidut integraatiokulut
Tammermatic sai lisäsäästöä sekä ajallisesti että rahallisesti TOSIBOX®-ratkaisun joustavuuden ja yhteentoimivuuden ansiosta. TOSIBOX® on laite-, operaattori- ja verkkoriippumaton. Se toimii yleisimmillä laitteilla, yleisimmissä verkoissa, mukaan lukien langallisessa ethernetissä, Wi-Fi:ssä ja mobiililaajakaistassa, palveluntarjoajasta riippumatta. TOSIBOX® antoi Tammermaticille mahdollisuuden käyttää vähemmän aikaa ja rahaa yhteyksien muodostamiseen ja enemmän aikaa niiden käyttämiseen.

Poistetut operaattoririippuvuudet
Verkkoriippuvuus on iso haaste Tammermaticille, erityisesti niillä alueilla, joissa he ovat riippuvaisia mobiileista laajakaistaverkoista. Tammermatic laskee sen varaan, että operaattoriverkko pystyy monitoroimaan ja ylläpitämään heidän järjestelmiään, mutta mobiiliverkkojen yhteyksien pysyvyys on tunnetusti huono johtuen jatkuvista muutoksista verkkorakenteissa sekä ulkoisissa ympäristöolosuhteissa.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että joka kerta kun verkko muuttui, Tammermaticille koitui kuluja seisokeista ja koneiden uudelleenyhdistämisestä verkkoon. Tammermatic halusi löytää ratkaisun näihin ongelmiin ja TOSIBOX® pystyi ratkaisemaan haasteen älykkäällä yhteysautomatiikallaan, joka minimoi Tammermaticilla runkoverkon ongelmista johtuvat seisokit.

Poistetut kolmannen osapuolen palvelumaksut
Tammermaticin huoli ulottui toki laajemmalle kuin pelkkään yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen. He tarvitsivat myös helppoa, joustavaa ja kustannustehokasta tapaa valvoa ja ylläpitää yhdistettyjä järjestelmiään.

Tosiboxin fyysinen lukko ja avain -ratkaisu oli helppo Tammermaticille, sillä nyt he pystyvät antamaan jokaiselle henkilölle oman fyysisen avaimen, joka mahdollistaa yksikertaisen ja helpon etäyhteyden heidän tarvitsemiinsa laitteisiin ja informaatioon ilman, että IT-ammattilaisten apua tarvitaan. Koska jokaisella avaimella on suora VPN yhteys sarjoitettuun lukkoon, Tammermatic pystyi tekemään kaiken tämän ilman kuukausittaisia maksuja, jotka normaalisti kuuluvat kolmannen osapuolen palveluratkaisuihin.

Yhteenveto

Maailman johtavan ajoneuvojen pesulaiteratkaisun luojan Tammermaticin haasteena on kyetä skaalaamaan ja ylläpitämään yhdistettyjen laitteidensa maailmanlaajuista verkkoa. He tarvitsivat ratkaisun, jonka voisi ottaa käyttöön ja skaalata riittävän nopeasti pysyäkseen samassa tahdissa liiketoiminnan kasvun kanssa, mutta joka olisi niin helppo, turvallinen ja luotettava, että asiakkaiden edellyttämä palvelun ja laadun taso säilyisi. Tosiboxin fyysinen Plug & Go -teknologia tuotti turvallisen ja älykkään ratkaisun, joka lyhensi käyttöönottoaikoja, minimoi integrointikulut ja poisti sekä operaattoririippuvuudet että kuukausittaiset maksut.

“TOSIBOX®-ratkaisu on tuonut merkittävää hyötyä liiketoiminnallemme mahdollistamalla helpon ja kustannustehokkaan tavan muodostaa etäyhteydet kaukaisiin toimituskohteisiimme ympäri maailman. Tosiboxin turvallinen ja luotettava yhteys tarjoaa pitkäaikaisen ja vakaan alustan Tammermaticin liiketoiminnalle ja sen tuotetoimituksille.”

Jani Laitamäki, After Sales Manager, Tammermatic Group

Tammermatic

Lataa

Nopeasti asennettava TOSIBOX®-etäyhteys tuo joustavuutta sähköverkon rakentamiseen »