TOSIBOX®-ratkaisun avulla kustannustehokkaampi vesilaitoksen automatisointi
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

TOSIBOX®-ratkaisun avulla kustannustehokkaampi vesilaitoksen automatisointi

Tamitech Automation on pieni ja joustava automaatioalan yritys. Tamitechin asiakasprojektien menestyksekäs toteutus perustuu vahvaan automaatio-osaamiseen ja pitkään kokemukseen lukuisista erityyppisistä projekteista. Tamitechin erityisosaamisalueita ovat vesihuoltojärjestelmät, kaukolämpö- ja energialaitokset sekä teollisuusautomaatio. Tässä Case Studyssa on esimerkkinä Tamitechin toteuttama vesilaitosprojekti.

Haaste

Vesilaitosten etähallintaratkaisuissa on tyypillisesti käytetty omalla taajuusalueella toimivia teollisuusradiomodeemeja. Laitteistot ovat luotettavia, mutta investointikustannuksiltaan usein huomattavia. Näin ollen Tamitech on etsinyt edullisempaa vaihtoehtoa.

Tamitech kokeili kahta etäyhteysratkaisua, mutta näiden järjestelmien käyttöönotto ja ennen kaikkea ylläpito osoittautui työlääksi. Laitteistot vaativat keskusasemapäässä kiinteät IP-osoitteet ja porttinumerot sekä reititysmäärittelyt. Niiden järjestäminen hidasti projektien etenemistä. Ongelmia aiheuttivat myös asiakkaan tai operaattorin IP-verkoissa tehdyt muutokset. Muutokset saattoivat katkaista yhteyden ja se oli perustettava uudestaan.

Ratkaisu

Tosiboxin avulla Tamitech pystyy tarjoamaan asiakkaalle vesilaitoksen etävalvontaratkaisun kustannustehokkaasti. Operointi tulee myös edulliseksi, sillä TOSIBOX®-etäyhteys on osoittautunut erittäin luotettavaksi.

Tamitech on asentanut kymmeniä TOSIBOX® Lukkoja varustettuna 3G-modeemilla. Useimmiten asennuskohteet ovat syrjäisiä ja alttiita verkkohäiriöille. Kahden käyttövuoden aikana verkkohäiriötä on tapahtunut satoja, mutta TOSIBOX®-ratkaisun automaattinen yhteyksien uudeelleenkytkentä on palauttanut yhteydet.

”TOSIBOX®-etäyhteys on osoittautunut erittäin luotettavaksi. Kahden käyttövuoden aikana verkkohäiriötä on tapahtunut satoja, mutta Tosiboxin automaattinen uudelleen kytkentä on hoitanut yhteydet kuntoon.”
Heikki Halme, toimitusjohtaja, Tamitech Oy

Tamitech Automation

Lataa

« Nopeasti asennettava TOSIBOX®-etäyhteys tuo joustavuutta sähköverkon rakentamiseenVesihuoltolaitosten järjestelmätoimittaja sai helppokäyttöisen etähallintaratkaisun ja säästi kuluja »