Luksusostoskeskuksen energiamanageri hallinnoi kysyntäjoustoa TOSIBOX®-yhteyksien avulla

Sääolojen äärimmäistyminen yleistyy ja kuumat kesät tekevät energiamanageroinnin erityisen vaikeaksi ostoskeskuksissa. Viileänä turvapaikkana toimiminen helteeseen tuskastuneille yhteisöille on ollut tärkeä osa ostoskeskusten imagoa. Nykyään ihmisten käsitysten sekä kiinteistön arvon kannalta on myös tärkeää sitoutua energiatehokkuuteen. Ilmastonmuutos aiheuttaa tarpeen käyttää sekä enemmän että vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. Lämmitystä ja jäähdytystä tarvitaan enemmän, koska lämpötilat pysyvät äärirajoilla pidempään, mutta lämmitystä ja jäähdytystä vähentämällä voitaisiin itse asiassa torjua taustalla olevia ongelmia, joista ääriolosuhteet johtuvat.

Haaste

Pembroke Lakes Mall on luksusostoskeskus Floridan Pembroke Pinesissa. Brookfield Properties Retail (BPR) ja OTI asensivat sinne 1,4 megawatin aurinkopaneeli- ja hallintajärjestelmän osana kokonaisvaltaista tehokkuuden parantamiseen tähtäävää kehityshanketta, jonka yhteydessä asennettiin myös erittäin tehokkaat LVI-laitteet sekä LED-valaistus.

Pembroke Lakes Mall on reilun 100 000 neliömetrin kokoinen luksusostoskeskus Floridan Pembroke Pinesissa. Brookfield Properties Retail (BPR) ja OTI asensivat sinne 1,4 megawatin aurinkopaneeli- ja hallintajärjestelmän osana kokonaisvaltaista tehokkuuden parantamiseen tähtäävää kehityshanketta, jonka yhteydessä asennettiin myös erittäin tehokkaat LVI-laitteet sekä LED-valaistus.

BPR ja OTI huomasivat, että aurinkoisina päivinä aurinkopaneelit tuottivat sähköä pitkiäkin aikoja yli rakennuksen tarpeen. Niinpä työryhmä alkoi miettiä ratkaisua sähköntuotannon optimoimiseksi hallintajärjestelmän avulla. Kaivattiin dataa, jonka avulla ymmärrettäisiin, miten rakennus lämpenee ja viilenee “normaalina päivänä”, jotta LVI-järjestelmät saataisiin optimoitua ja miellyttävät olosuhteet ylläpidettyä kiinteistön käyttäjille. BPR ja OTI päättivät säätää LVI-asetusarvot reaaliajassa auringon tuottaman sähkön mukaisesti kiinteästi määriteltävän kulutushuipun sijaan, sillä sen oli todettu menevän helposti vikaan.

Turvallinen ja luotettava yhteysratkaisu tarvittiin datan keräämistä ja etäkäyttöä varten. Helppoa keskitettyä pääsynhallintaa pidettiin tärkeänä, jotta voidaan myöntää pääsyoikeuksia eri osapuolille.

Ratkaisu

Sekä energianhallinta- että säätöjärjestelmät ymmärtävät nyt, miten rakennus lämpenee ja viilenee, jolloin LVI-järjestelmän asetusarvoja voidaan säätää reaaliaikaisesti aurinkoenergian tuotannon mukaan ja näin vähentää kantaverkon käyttöä. Näiden toimenpiteiden ansiosta kantaverkosta ostetun energian määrä on laskenut 67 prosentilla.

Kun TOSIBOX® Plug & Go™ -ratkaisu otettiin käyttöön, se mahdollisti helpon ja turvallisen yhteyden etäylläpitoa ja datankeruuta varten. TOSIBOX® Lukko suojaa kaikkia sen takana olevia laitteita, ja pääsyoikeudet voidaan myöntää laitekohtaisesti fyysisten TOSIBOX® Avainten avulla. TOSIBOX® Virtual Central Lock mahdollistaa jatkuvan datankeräyksen sekä keskitetyn verkon- ja käyttäjäryhmien hallinnan.

Perusverkko on valmiina, johon BPR ja OTI lisäävät nyt tekoälyanalytiikkavalmiudet. Näin voidaan hallita kantaverkon käyttöä. Rakennusautomaatiojärjestelmistä, mittausjärjestelmistä ja muista älylaitteista kerättyä dataa analysoidaan automaattisesti SkySpark-analytiikka-alustalla, jolloin tunnistetaan ongelmat, kaavamaisuudet, poikkeamat, virheet sekä mahdollisuudet toiminnan parantamiseen ja kulujen pienentämiseen. Sekä energianhallinta- että säätöjärjestelmät ymmärtävät nyt, miten rakennus lämpenee ja viilenee, jolloin LVI-järjestelmän asetusarvoja voidaan säätää reaaliaikaisesti aurinkoenergian tuotannon mukaan ja näin vähentää kantaverkon käyttöä. Näiden toimenpiteiden ansiosta kantaverkosta ostetun energian määrä on laskenut 67 prosentilla.

 

”Data-analytiikkaprojektien onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että laitedataan on turvalliset yhteydet. Laitteita on hyvin monenlaisia ja sovellusten tietoturvataso vaihteleva, minkä vuoksi meillä on suuri tarve Tosiboxin kaltaiselle turvalliselle teknologialle. Se saadaan nopeasti ja helposti käyttöön ja sen avulla laitedatalle voidaan luoda turvalliset verkot.”

John Petze, perustaja ja operatiivinen johtaja, SkyFoundry

Hyödyt

  • Turvallinen yhteys LVI-järjestelmiin
  • Reaaliaikainen data antaa tietoa ostoskeskuksen energiankulutuksesta ja energiankulutuksen optimointi tuo säästöjä
  • Helppo verkkojen hallinta mahdollistaa keskitetyn pääsyoikeuksien hallinnan vain raahaamalla ja pudottamalla
  • Kiinteistön käyttäjien olosuhteet paranevat, kasvihuonekaasut vähenevät ja hiilijalanjälki pienenee

 

Yhdysvaltalainen järjestelmäintegraattori OTI yhdistää kiinteistöjen eri järjestelmät sekä suojaa niiden datan tarjoten liiketoiminnan kannalta arvokasta tietoa luoden samalla tehokkuutta ja parantaen käyttäjäkokemusta.

 

SkyFoundryn ohjelmistoratkaisujen avulla asiakkaiden sijoitukset älykkäisiin järjestelmiin ovat entistä kannattavampia.

 

Lataa case study EN
Lataa case study FI
Lataa case study DE