Järjestelmäintegraattori ehkäisee kalliita EPA-rikkomuksia TOSIBOX®-etäyhteyden avulla

VAFCONin tavoitteena on luoda yhteydet elektroniikkapiirien, järjestelmien ja käyttäjien välille ja turvata näiden kriittisten yhteyksien toimivuus.

Haaste

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) edellyttää, että VAFCONin asiakas säätelee laitoksensa jätevesiä. Haasteena oli tarjota ja ylläpitää asiakkaalle ajan­tasaisia ilmoituksia järjestelmän tilasta ja hälytyksistä järjestelmän ollessa toiminnassa, kuitenkaan järjestelmän suojauksesta ja kyberturvallisuudesta tinkimättä.

Aiemmin VAFCONin asiakas edellytti, että järjestelmän käyttäjät ja esimiehet tarkistavat jätevesijärjestelmän tilan henkilökohtaisesti ohjaus­paneelista. Vakavat hälytykset laukaisivat äänimerkin ja visuaalisen hälytysviestin, joka saattoi jäädä huomaamatta, jos henkilökunta oli laitoksen muissa osissa, tai se saattoi hukkua tehdassalin muiden laitteiden antamien hälytysten sekaan. Tämä osoittautui kerta toisensa jälkeen tehottomaksi tavaksi tarkkailla tätä tärkeää järjestelmää. Jos syntyi jokin ongelma, puhelintuki tai kalliit ja aikaa vievät huoltokäynnit olivat ainoa tapa ratkaista teknisiä ongelmia.

Ratkaisu

VAFCON integroi jäteveden valvontajärjestelmiin TOSIBOX®­laitteiston, joka mahdollisti asiakkaalle turvallisen etäkäyttö­yhteyden kaikkiin etäasemiin sekä valvontapalvelun käyttöönoton. Laitteiston ansiosta asiakas pystyy nyt vastaamaan kaikkiin hälytyksiin nopeasti ja entistä tehokkaammin etäyhteyden kautta, tekemään ennakoivia säätöjä ja korjaamaan mahdolliset käyttökatkon aiheuttajat jo ennen kuin ne pysäyttävät järjestelmän toiminnan. Puhdistamon valvontajärjestelmään asennettiin TOSIBOX® Lukko 200 ja etäasemissa käytettiin Avain:ta.

Kun TOSIBOX® oli otettu käyttöön, käyttäjät ja esimiehet saivat heti reaaliaikaista tietoa järjestelmästä. Lisäksi yrityksen valvojat voivat nyt sijainnista riippumatta tarkkailla järjestelmää millä tahansa laitteella ja seurata vasteaikoja. Pian TOSIBOX®-teknologian käyttöönoton jälkeen valvoja huomasi, että kemikaalisäiliö oli tyhjenemässä eikä täyttöä oltu tilattu. Pikaisella puhelulla asia oli korjattu, täyttö tilattu ja kallis laitoksen käyttökatko vältetty. Toisessa tapauksessa valvoja tarkkaili järjestelmää puhelimellaan ja huomasi, että pH­arvo oli lähellä ylärajaa. Hän soitti pikaisen puhelun tehtaan henkilökunnalle ja pH­arvo korjattiin ennen kallista laitoksen käyttökatkoa.

Tosibox­-tekniikan käyttöönoton ansiosta VAFCONilla on suojattu yhteys asiakkaansa järjestelmiin, joten se voi auttaa vianmäärityksessä, päivityksissä ja kehitystoimissa.. Tosiboxin avulla VAFCON voi tarjota asiakkailleen suojatun yhteyden laitteisiin ja tietoihin, eikä se edellytä muutoksia tai lisäyksiä asiakkaan IT­järjestelmiin. Tällainen joustava ja turvallinen ratkaisu ei ollut mahdollinen ennen TOSIBOX®­teknologian käyttöönottoa.
Toistaiseksi laitoksessa ei ole tapahtunut yhtäkään EPA­ rikkomusta TOSIBOX®­etäkäyttöteknologian käyttöönoton jälkeen.

 

”Vuodesta 2001 lähtien VAFCON on tarjonnut kaiken kokoisten sähköisten ja elektronisten valvonta-järjestelmien suunnittelu-, korjaus- ja kehityspalveluja. Mahtava TOSIBOX®-teknologia on avannut uusia ovia ja tarjonnut ratkaisuja, jotka mahdollistavat meille ja asiakkaillemme jatkuvat, suojatut yhteydet näihin järjestelmiin.”

Vincent Fijal, President & CEO, VAFCON, INC.

Hyödyt

  • Helppo konfiguroida ja käyttää
  • Jatkuva valvonta ja ennakoiva huolto
  • Entistä parempi palvelun laatu entistä alemmin kustannuksin
  • Ei edellytä muutoksia asiakkaan IT-­järjestelmiin

 

Lataa case study DE
Lataa case study EN