TOSIBOX®-etäyhteys toi siirrettävät sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset etähallinnan piiriin

Tietoturvalliset etäyhteydet mahdollistavat Volter Oy:n kansainvälisen kasvun.

Volter Oy on suomalainen sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia valmistava yritys. Yhtiön pienikokoiset yhteistuotantovoimalaitokset toimivat puuhakkeella ja edustavat puhtaasti uusiutuvaa energiaa. Yrityksellä on asiakkaita useissa eri Euroopan maissa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa sekä Australiassa. Volter Oy on toimittanut asiakkailleen tähän mennessä kaiken kaikkiaan yli sata laitosta. Etäyhteyksien parantaminen on tärkeä osa yrityksen kansainvälistä kasvua.

Haaste

Volter Oy valmistaa siirrettäviä puuhakekäyttöisiä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia. Idea liikuteltavasta voimalaitoksesta syntyi tarpeesta tuottaa energiaa sähköverkon ulkopuolisilla alueilla. Nykyään laitosten käyttötarkoitus vaihtelee omasta energiantuotannosta sähkönmyyntiin, ja yhtiön asiakkaisiin lukeutuu maatalousyrityksiä, tuotantolaitoksia ja kouluja neljällä eri mantereella.

Yrityksen aloittaessa voimalaitosten valvonta ja huolto oli työlästä. Jokainen myyty laitos vaati erillisen valvontatietokoneensa, josta Volterin huoltohenkilökunta etäyhteyden avulla tarkisti laitoksen tilan. Toiminnan laajentuessa globaaliksi voimalaitosten etävalvonnasta tuli työlästä. Jotta tietoturvasta voitiin varmistua, oli jokaiselle asiakkaalle räätälöitävä oma VPN-yhteytensä, jonka käyttö vaati asiakkaalta riittävää IT-osaamista. Räätälöity VPN-yhteys vaati myös oman IP-yhteytensä – asiakkaan toimitiloissaan käyttämä internet-liittymä ei sellaisenaan riittänyt.

Monimutkaisuus näkyi asiakaskokemuksessa. Voimalaitoksia hallinnoivat niin yksityiset kuluttajat kuin valtavien teollisuuskiinteistöjen IT-henkilöt. Myös asiakkaiden IT-taidoissa on suurta vaihtelua, ja etäyhteyden muodostaminen tuotti asiakkaille hankaluuksia. Parantaakseen asiakaskokemusta Volter etsi räätälöidylle VPN-yhteydelle helpompaa vaihtoehtoa.

Ratkaisu

Yritys vertaili muutamaa erilaista standardisoitua VPNratkaisua, ja Tosiboxin tuotteet nousivat yksinkertaisuudessaan yli muiden. Volter siirtyi käyttämään Tosiboxin ratkaisuja luotettavuuden ja helppouden vuoksi. Volter käyttää nyt jokaisessa laitoksessaan TOSIBOX®-yhteyttä laitteiden ylläpitoon sisältäen päivitykset, säädöt sekä ylläpitotyöt.

TOSIBOX® Lukko on teollisuus- ja toimistoympäristöön suunniteltu kiinteä etäyhteyspiste, joka mahdollistaa valtavien tietomäärien salatun siirron. Toimiakseen laite vaatii vastakappaleeksi TOSIBOX® Avaimen. Kun molemmat laitteet ovat toiminnassa, Lukko muodostaa VPN-yhteyden määrättyihin yhteyspisteisiin – Volterin tapauksessa asiakkaan omaan tietokoneeseen sekä Volterin huoltokoneeseen. Yhteyden konfiguroinnin jälkeen molemmat osapuolet voivat valvoa voimalaitoksen toimintaa reaaliajassa. Myös räätälöidyt VPN-yhteydet voitiin unohtaa. Järjestelmä yksinkertaisti voimalaitosten käyttöönottoa ja huoltoa merkittävästi.

Varsinainen harppaus asiakaskokemuksessa tapahtui TOSIBOX® Mobile Client -mobiilisovelluksen myötä, mikä yksinkertaisti etäyhteyden muodostamista suunnattomasti. Sovelluksen käyttäminen puhelimella ei vaadi asiakkaalta juuri lainkaan IT-osaamista. Suurin osa asiakkaista käyttää nyt TOSIBOX® Mobile Clientia, jolla muodostetaan tietoturvallinen etäyhteys laitoksen käyttöliittymään. Mobile Clientin myötä asiakkaat voivat seurata laitoksen toimintaa reaaliajassa esimerkiksi puhelimen tai tabletin välityksellä sijainnista riippumatta. Kun teknistä tukea tarvitaan, voivat osapuolet olla missä päin maailmaa tahansa – huolimatta siitä, missä itse voimalaitos sijaitsee. Asiakkaille tämä on ollut valtava helpotus.

”Helppous on ehdottomasti Tosiboxin tärkein valtti sekä meille että asiakkaalle. Päällimmäinen tunne yhteistyöstä on ollut ajatus siitä että, voiko tämän todella tehdä näin helposti. VPN-maailma oli aikaa vievä ja monelle vieras. Helppous, nopeus ja turvallisuus yllättävät asiakkaat kerta toisensa jälkeen. Varsinkin Mobile Client, joka mahdollistaa etäkäytön myös puhelimella ja tabletilla on selkeä wow-efekti asiakasrajapinnassa.”

Iikka Korva, automaatioinsinööri, Volter Oy

Hyödyt

  1. Helppous ja nopeus; nyt laitos voidaan pystyttää mihin päin maailmaa tahansa ja ottaa se välittömästi luotettavaan ja tietoturvalliseen etähallintaan.
  2. Etähallinta mahdollistaa laitoksen huollon, seurannan sekä etäkäytön sijainnista riippumatta.
  3. Asiakas voi seurata ja etäkäyttää laitosta päätelaiteriippumattomasti (Mobile Client). Käyttöliittymä on sama kuin itse laitoksen omassa seurantapaneelissa.
  4. TOSIBOX®-ratkaisun skaalautuvuus, uusien kohteiden helppo lisääminen

 

Lataa case study FI
Lataa case study EN
Lataa case study DE