TOSIBOX® mahdollistaa koneenrakentajalle etävalvonnan ja diagnostiikkapalvelut sekä auttaa parantamaan koneen luotettavuutta ja käyttöastetta

Teollisen internetin käsitteet inspiroivat uusia liiketoimintamalleja valmistukseen. Valmistajat puolestaan odottavat laitevalmistajilta uusia tapoja auttaa heitä parantamaan koneiden luotettavuutta ja käyttöastetta.

Ecoclean Inc. hyödyntää Profinet-verkkoja etävalvonta- ja diagnostiikkapalvelujen tarjoamiseen.  Ecocleanin koneet ovat keskeinen osa valmistajien laadunvalvontaprosessia ja luotettavuus on äärimmäisen tärkeää. Usein pesukonetta voidaan syöttää useilta tuotantolinjoilta, mikä tekee prosessista ratkaisevan tärkeän tehtaan kokonaistuotannossa.

Haaste

Ecocleanilla on laaja valikoima pudistuslaitteita vesipohjaisista robottialuslevyistä aina liuotinpohjaisiin tyhjiökuivatusta hyödyntäviin höyrynpoistojärjestelmiin. Puhdistettavien osien koko vaihtelee moottorilohkoista pieniin ruuvikoneiden komponentteihin.

Ecocleanin tekninen tuki sisältää kolme palvelutasoa, joista ensimmäinen on puhdistuskoneita ohjaavien PLC:iden, HMI:en, robottien, asemien ja muiden komponenttien etädiagnostiikka. Online-vianmäärityksiä, prosessinohjauksen parametrien muutoksia, ohjelmistopäivityksiä ja PLC-koodin säätöjä voidaan tehdä etänä.

Koneiden tilastodata voidaan kirjata palvelimelle ja sitä voidaan sen jälkeen hyödyntää ennaltaehkäisevien huoltotoimenpiteiden järjestämiseksi, ennen kuin laitteet vikaantuvat. Kolmas palvelutaso mahdollistaa sen, että kootut tiedot voidaan näyttää asiakkaalle reaaliajassa dashboard-käyttöliittymässä, joka näyttää graafiset tiedot koneesta.

Ecocleanin ensisijainen tavoite oli maksimoida käyttöaste ja asiakastyytyväisyys sekä tunnistaa mahdollisuudet, miten jatkuvasti parantaa nykyisiä ja tulevia laitteita. Algoritmit arvioivat koneiden suorituskykyä ja ohjaavat yrityksen huoltoteknikkoja vianmäärityksessä ja asiakkaiden teknisessä opastamisessa.

Ratkaisu

Ecoclean ja asiakas hylkäsivät pilvipohjaisen järjestelmän etätuen tarjoamiseksi. Pilvi olisi hidastanut etänä työskentelevien asentajien vasteaikaa. Tässä oli kyse myös asiakastietojen turvallisuudesta, koska lähestymistapa olisi vaatinut kolmannen osapuolen palvelua.

Ecoclean toteutti uuden etätukivalmiutensa ensimmäiseksi Hugo Benzinin tuotantolaitokseen New Hudsonissa, Michiganissa. Tehtaalla on Profinet-verkko, jonka avulla Ecocleanin asentajat voivat ottaa etäyhteyden verkkoon ja puhdistaa koneita itsenäisen ja tietoturvallisen TOSIBOX® Lukko -VPN-reitittimen avulla.

Vaikka Internet-yhteys tuen tarjoamiseksi olisi ollut mahdollista muodostaa muilla tavoin, oli Profinet-protokollan käyttö olennaista sen toiminnallisuuden ja turvallisuussignaalien käsittelyn vuoksi. Asennetuissa laitteissa oli sulautettuja laitteistokokoonpanoja, erityisiä diagnostisia signaaleja ja ensisijaisia asetuksia turvallisuudelle. Tämäntyyppiset valinnat ovat ratkaisevia turvallisen mutta myös nopean ja luotettavan järjestelmän rakentamisessa. Tähän kehykseen rakennetut järjestelmät on helppo mitoittaa vaikuttamatta toiminnallisuuteen teollisuusautomaation monimutkaisuuden vuoksi.

Ecoclean ja asiakas hylkäsivät pilvipohjaisen järjestelmän etätuen tarjoamiseksi. Pilvi olisi hidastanut etänä työskentelevien asentajien vasteaikaa. Tässä oli kyse myös asiakastietojen turvallisuudesta, koska lähestymistapa olisi vaatinut kolmannen osapuolen palvelua.

Etähuollon edellyttämä asennus paikan päällä vaati yhteyden muodostamista ja kaikkien verkon solmujen testaamista. Ecocleanin toimistoinsinöörit ja teknisen tuen asiantuntijat ovat yhteydessä asiakkaisiin päivittäin. Varaosista ja huoltotoimenpiteistä vastaava myyntihenkilöstö ottaa asianmukaisen datan koneista ja lajittelee sen automaattisesti, tehostaen tilaus- ja tukiprosesseja. Asiakkaat saavat lisäarvoa siitä, että heillä on mahdollisuus saada etätukea kone- ja prosessiasiantuntijoilta.

Ecoclean aikoo sisällyttää etäyhteysvalmiuden uusiin isoihin kauppoihin, mikä standardisoi laitteiston ja tekee palvelusopimuksesta vaihtoehdon asiakkaille, jotka vaativat ennakoivan huollon ja tilastollisen analyysin mahdollistamaa korkeaa käyttöastetta.

”Tämä on täydellinen esimerkki etädiagnostiikan virtaviivaisesta integroinnista. Profinet-arkkitehtuurin ja TOSIBOX®-ratkaisun avulla pystyimme muodostamaan tietoturvallisen VPN-yhteyden verkkoon minuuteissa, ilman suuria panostuksia asiakkaan IT-osastolta. Profinet Ethernet -kerroksen yläpuolella käytettiin ei-IP-protokollaa, mikä teki etäyhteyden muodostamisesta helppoa ja turvallista.”

“Koska IIoT:n kanssa yhteensopivat laitteet yleistyvät ja vaihtoehdot laajenevat, aiomme kohdentaa keskeiset tietopisteet kaikenlaisista laitteista koneiden suorituskyvyn mittaamiseen ja kirjaamiseen. Teollinen internet on täällä jäädäkseen, ja rakennamme perustaa automaation jatkuvalle kehitykselle.”

Aaron Zarembski, Controls Engineer, Ecoclean Inc.

Hyödyt

  • Tietoturva: TOSIBOX® Lukko suojaa kaikkia takanaan olevia laitteita.
  • Datavirta pisteestä pisteeseen: data siirtyy suoraan kahden moduulin välillä, ei pilven kautta
  • IT/OT-verkkojen lähentyminen ratkaistu
  • Helppo Plug & Go™ käyttöönotto ilman konfiguraatiota tai erityistä IT-osaamista
  • Asiakkaan asentajien kanssa viestiminen auttaa nopeuttamaan vianmääritystä ja ylläpitämään korkeaa käyttöastetta
  • Etätuki mahdollistaa joustavan kontrollereiden mukauttamisen tai HMI-päivitykset, mikä tuo lisäarvoa Ecocleanin asiakkaille

 

 

Ecocleanilla on laaja valikoima pudistuslaitteita vesipohjaisista robottialuslevyistä aina liuotinpohjaisiin tyhjiökuivatusta hyödyntäviin höyrynpoistojärjestelmiin. Puhdistettavien osien koko vaihtelee moottorilohkoista pieniin ruuvikoneiden komponentteihin.

Ecoclean on maailmanlaajuinen yritys, jolla on suuri asennuskanta Yhdysvalloissa, Meksikossa, Euroopassa, Intiassa ja Kiinassa. Yritys tekee järjestelmiä teollisten osien puhdistus- ja pintakäsittelysovelluksiin ympäri maailmaa.

Hugo Benzin LLC valmistaa kiinnikkeitä auto-, ilmailu-, hienomekaniikka- ja sähköteollisuuteen.

 

Lataa case study FI >

Lataa case study EN >

Lataa case study DE >

Lataa case study FR >