Tosibox tarjoaa helpon ja tietoturvallisen ratkaisun keskitettyyn pääsynvalvontaan johtavan kauppaketjun IoT-laitteille

Kuten kaikki muutkin isot organisaatiot, myös satoja toimipaikkoja omistava kauppaketjukin joutuu sallimaan ulkopuolisille kumppaneilleen pääsyn omaan IT-verkkoonsa ja järjestelmiin, kuten kiinteistöautomaatio, kameravalvonta, kylmälaitteet, pullonpalautuslaitteet ja kulunvalvonta. Tietomurto tai vahingonteko laitteisiin voisi aiheuttaa merkittävät vahingot. Kauppaketju halusi uudistaa tietoturvan ennen kuin mitään ikävää tapahtuu.

Haaste

Jokainen sisääntulija on riski IT:n kannalta, ja siksi etäyhteyksien myöntämisestä ja ylläpidosta ollaan erittäin tarkkoja. 2 000 laitteen huolellinen pääsynhallinta on kuitenkin hyvin työlästä ja aikaa vievää, mikä aiheuttaa jatkuvan päänsäryn operatiiviselle tiimille.

Kauppaketju halusi toteuttaa mittavan esineiden internetin (IoT) tietoturvaprojektin. Kaupan alalla on samat ongelmat kuin monella muullakin alalla: verkkoon on kytketty laitteita, joita ei ole alun perin suunniteltu avointen verkkojen uhkiin. Kauppaketju halusi rakentaa laitteisiinsa tietoturvalliset etäyhteydet.

Ratkaisu

TOSIBOX®-etäyhteysteknologia pilotoitiin ensin muutamiin toimipisteisiin tietoturvan parantamiseksi ja etäkäyttöyhteyksien testaamiseksi. Toimipisteisiin asennettiin TOSIBOX® Lukko -reititinlaitteet, joihin muodostetaan suora, täysin turvallinen, laitteiden välinen VPN-yhteys TOSIBOX® Avaimella. Tosibox auttoi luomaan hallitun VPN-yhteyksien verkon etähuoltoa, jatkuvaa valvontaa sekä reaaliaikaista datan keruuta ja tallentamista varten.

Onnistuneen käyttöönoton jälkeen ratkaisu pystyttiin helposti skaalaamaan satoihin toimipisteisiin. Näin pystyttiin rakentamaan IT-riippumattoman, operatiivisen liiketoiminnan haasteisiin vastaava verkko. TOSIBOX® Virtual Central Lock mahdollisti IT- ja OT-verkon yhdistämisen niin, että ulkopuoliset käyttäjät voivat käyttää vain niitä verkonosia tai laitteita, joihin heille on annettu pääsyoikeus. Virtual Central Lock supisti keskitettyyn käyttäjähallintaan kuluvan työajan päivistä minuutteihin tekemällä isojen verkkojen helpon hallinnan mahdolliseksi myös ilman IT-osaamista.

Nyt kauppaketju pystyy rakentamaan tietoturvallisen verkon, johon se voi liittää ne laitteet ja kohteet, joihin halutaan helposti ja nopeasti jakaa ulkopuolisille käyttäjille pääsy tietoturvasta tinkimättä. TOSIBOX® Virtual Central Lock mahdollistaa ulkopuolisten kumppanien näkyvyyden ja pääsyn laitteisiin tehokkaasti säästäen aikaa ja vaivaa, tietoturvallisen IoT-infrastruktuurin taaten.

 

“Hyödyntämällä TOSIBOX® -ratkaisua uuden kohteen lisääminen verkkoon käyttöoikeuksineen vie muutaman minuutin, kun sama asia vei perinteisessä IT-verkossa päiviä tai viikkoja.”

Tomi Liias, myyntijohtaja

HYÖDYT

  1. Ryhmien luominen ja hallinnointi, käyttöoikeuksien rajoittaminen sekä uusien käyttäjien ja kohteiden lisääminen nopeasti drag & drop -käytöllä
  2. IT/OT-verkkojen lähentyminen ratkaistu
  3. Tietoturva: TOSIBOX® Lukko suojaa kaikkia sen takana olevia laitteita
  4. Rajoittamaton skaalautuvuus ja joustavuus

 

 

Lataa case study FI
Lataa case study EN
Lataa case study DE