TOSIBOX® auttaa luomaan uutta palveluliiketoimintaa

Valaistusjärjestelmien toimittaja luo uutta palveluliiketoimintaa Tosiboxin avulla

Helvar on erikoistunut älykkäisiin ja energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin. Helvar suojasi energiatehokkaat valaistusjärjestelmänsä TOSIBOX®-etäyhteysteknologian avulla.

Haaste

Helvarin toimittamien valaistusjärjestelmien keskeinen etu on energiatehokkuus. Keskimäärin saneerauskohteelle voidaan luvata jopa 70 % energiasäästö. Lisäksi LED-valaistuskohteessa voidaan usein puolittaa valaistukseen käytetty sähkönkulutus. Säästö syntyy oikein ohjatuilla antureilla, jotka mukautuvat suhteessa luonnonvaloon ja ihmisten liikkumiseen. Energiaa säästetään, kun valon määrää optimoidaan kunkin tilanteen vaatimalla tavalla.


Järjestelmien optimaalinen toiminta voidaan varmistaa jatkuvalla seurannalla ja ylläpidolla. Helvar myös halusi täydentää tarjoomaansa jatkuvalla huolenpitopalvelulla ja suojattu etäyhteys mahdollisti tämän. Huolenpitosopimus edellyttää etäyhteyttä, jolla valaistusjärjestelmiä voidaan seurata ja huoltaa.


Asiakkaiden turvallisuus on merkittävä tekijä, ja siksi Helvar halusi ehdottomasti suojatun ja turvallisen etäyhteyden. Tämä oli Helvarille tärkeää, jotta  järjestelmiin ja niiden dataan eivät pääse käsiksi ulkopuoliset tahot.

Ratkaisu

Helvar etsi ja testasi useita erilaisia yhteysratkaisuja ja valitsi kumppaniksi Tosiboxin. Tosibox erottui kilpailijoista juuri suojatulla etäyhteydellä. Nyt Helvarin palvelutarjoomaan kuuluu turvallinen ja seurattava huolenpitosopimus, jonka suojattu TOSIBOX®-etäyhteys mahdollistaa. 

Uudentyyppisen huoltopalvelun kautta Helvar pystyy seuraamaan kohteen teknisiä tietoja ja energiankulutusta etänä.  Järjestelmä hälyttää mahdollisista vioista, jolloin Helvarin työntekijät voivat suojatulla etäyhteydellä tarkistaa vikailmoituksen. Samalla yrityksen työntekijät näkevät voidaanko toimenpiteet hoitaa etänä vai tilaamalla huoltomies paikan päälle.


TOSIBOX®-ratkaisun käyttöönoton myötä Helvar pystyy nyt tarjoamaan kaikkiin uusiin kohteisiin huolenpitosopimuksen automaattisesti kahden vuoden takuuajaksi. Näin asiakas saa parhaan hyödyn investoinnistaan energiatehokkaaseen valaistusjärjestelmään. TOSIBOX®-teknologiasta on tullut kiinteä osa Helvarin valaistusjärjestelmien hallintaa ja ja teknologia asennetaan kaikkiin suurimpiin uusiin kohteisiin.

 

”Kokeilimme useita erilaisia vaihtoehtoja etähallintaan, mutta hyökäsimme niistä jokaisen. Tosiboxin tarjoaman suojatun etäyhteyden ansiosta olemme nyt selkeästi edelläkävijä markkinoilla. Etähallinta on jo monelle asiakkaalle tuttu juttu, mutta suojatun yhteyden kanssa olemme etulinjassa. Kyse on arkipäivän digitalisaatiosta: meillä on suurimmassa kohteessa 552 reititintä ja  90 000 valaisinta. Reitittimien kautta jokaista valaisinta ja valaisinryhmää voidaan säätää.”

Jukka Riikkula,  Myyntijohtaja, Suomi, Helvar Oy Ab

Hyödyt

  1. Suojattu TOSIBOX®-etäyhteys mahdollistaa  kohteiden seurannan, tiedonkeruun ja huollon.
  2. Tieto tulee Helvarille suoraan suojatun yhteyden yli,  ilman välikäsiä.
  3. Turhat reklamaatiot jäävät pois, kun Helvar itse  voi seurata valaisinjärjestelmiä ja niiden toimintaa.
  4. Seuranta ja etähallinta kertovat, milloin huolto on  syytä lähettää fyysisesti paikalla. Näin turhat  käynnit karsiutuvat automaattisesti pois.
  5. Etähallinnan myötä kaikkia järjestelmiä voidaan  myös säätää etänä, jolloin järjestelmän muutokset  ja optimointi tapahtuu entistä nopeammin.
  6. Helvar pystyi TOSIBOX®-teknologian avulla rakentamaan tarjoomaansa kokonaan uuden palvelun.

 

Lataa case study FI
Lataa case study SE
Lataa case study EN
Lataa case study DE