Kuinka eri käyttäjäryhmät voivat hyödyntää IoT-laitteiden dataa - TOSIBOX
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

Hässäkkä haltuun – kuinka eri käyttäjäryhmät voivat hyödyntää IoT-laitteiden dataa tietoturvasta tinkimättä

Markku Pitkänen, CSO, Tosibox Oy

Esineiden internetin markkina kasvaa kohisten, ja IoT synnyttää lukemattomille toimialoille uusia mahdollisuuksia ei vain tehostaa toimintoja, vaan luoda uusia tulonlähteitä. Viime vuonna kansainvälinen konsulttiyhtiö Bain & Company ennakoi, että esineiden internetiin globaalisti käytetty rahamäärä kasvaa vuonna 2021 jopa 520 miljardiin dollariin. Vuonna 2017 tuo summa oli 235 miljardia.

IoT tarjoaa kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Moni verkkoon kytketty laite on kykenevä oppimaan uusia asioita, kun se pystyy koneoppimaan tarkkailemalla ympäristöä, keräämään dataa ja reagoimaan sen muutoksiin. Näin laitteen arvoketju kasvaa IoT:n ja liitettävyyden avulla. Tämä tiedetään – mutta mikä estää meitä toteuttemasta tätä mahdollisuutta?

Digitaalinen transformaatio kasvattaa laitteiden arvoketjua

Automaation tuottamaa reaaliaikaista dataa on yhä paremmat mahdollisuudet myös analysoida automaation avulla. Näin saadaan entistä nopeammin entistä tarkempaa dataa päätöksenteon tueksi. Jokainen arvoketjun vaihe, yksittäinen prosessi, nostaa tuotteen arvoa. Samalla esineiden internet on omiaan tuomaan useiden tuotteiden arvoketjuun lisää portaita. Käsi ylös kaikki, jotka janoavat huonompaa dataa päätöksenteon tueksi!

Suurimmat odotukset kohdistuvat tällä hetkellä teolliseen internetiin. Selvitysten mukaan leijonanosa IT-alan johdosta odottaa IIoT:lta operatiivisen tehokkuuden ja tuottavuuden parantumista. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen nousi myös tärkeänä esiin, datan tuomia analysointihyötyjä unohtamatta. Käsi ylös kaikki, jotka haluavat huonompaa tehokkuutta ja vähemmän tuottavuutta!

IoT on valtava mahdollisuus, jonka lupaukset tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisesta ja tuotteiden ja palveluiden arvoketjujen hurjasta kehityksestä viettelevät. Mutta digitaalisen liiketoiminnan perusta on arvoketjun virittäminen. Ei riitä, että tuotetaan erinomaisia tuotteita ja palveluita. Tarvitaan myös erinomaiset prosessit, kyvykkyydet, kapasiteetti, resurssit, kumppanit ja ekosysteemi. Nyt käsi ylös ne, joiden mielestä tämä eilisen päivän uutinen. Meillä on kyllä keskusteltu tästä johtoryhmässä, ja onhan meillä se Jaskan tekemä pilottikin käynnissä.

IoT ei ole projekti, eikä etenkään IT-projekti! Mitä se sitten on?

  1. Se on tapa tehdä kannattavampaa ja tuottavampaa liiketoimintaa nykyisestä asiakaskunnasta paremmalla ja tehokkaammalla palvelulla.
  2. Se on tapa voittaa markkinaa kilpailijoilta
  3. Se on tapa erottua ajatusjohtajana toimialan muista toimijoista

Tärkeämpää kuin IoT-vempaimet on kuitenkin päätös, miksi me haluamme tehdä IoT:lla parempaa liiketoimintaa. Miten- ja mitä-kysymysiin vastaukset selviävät, kun tämä päätös on tehty.

Laitevalmistajat valmistautuvat digiloikkaan

Otetaan konkreettinen esimerkki laitevalmistajien kohtaamista haasteista dataan liittyen. Tosibox osallistui syyskuussa Yhdysvaltojen suurimpaan pakkausteollisuuden messutapahtumaan Pack Expoon, joka järjestettiin tänä vuonna Las Vegasissa. Siellä viikon aikana käymistäni keskusteluista päällimmäisenä mieleen jäi viesti ”the hassle with all the data”, eli kaikki se dataan liittyvä hässäkkä. Datan kerääminen ja sen omistajuus on monessa yrityksessä uusi asia, ja se pyörii niin laitevalmistajien, laitteita käyttävien asiakkaiden kuin järjestelmäintegraattoreidenkin mielessä.

Vain muutos on pysyvää, ja muutoksessa mukana pysyminen on haaste kaikille yrityksille, ei vain loppuasiakkaille. IoT tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuottavuuden kasvattamiselle sekä arvoketjujen parantamiselle, mutta kuten tiedetään, minkä tahansa uuden teknologiainnovaation omaksuminen tapahtuu vähitellen. Myös laitevalmistajilla on erilaisia tapoja suhtautua datan keräämiseen. Ensinnäkin on niitä, joiden ns. stand-alone -laitteita ei ole liitetty verkkoon (vielä) lainkaan. Toiseksi, on laitevalmistajia, joiden laitteet ovat jo verkossa, mutta niihin ei hyödynnetä teknologian tuomia mahdollisuuksia. Innovatiivisimpia ovat ne laitevalmistajat, joiden laitteet ovat verkossa ja tuottavat dataa, jota kerätään sensoreiden avulla. Missä vaiheessa te olette? On ihan ok olla ensimmäisessä vaiheessa, kun tiedostaa, että jotain on tehtävä.

Päänvaivana datan omistajuus

Data on kaiken internetin (IoE:n) valuuttaa. Relevantti data laitteiden toiminnasta on kullanarvoista ja ekosysteemin kaikki pelurit – laitevalmistajat, loppuasiakkaat ja järjestelmäintegraattorit – ovat siitä kiinnostuneita, mikä tietysti aiheuttaa päänvaivaa. Kuka datan sitten omistaa? Kuka saa kerätä tai hyödyntää dataa ja miten?

Loppuasiakas haluaa omistaa datan itse ja säilyttää sitä omissa tiloissaan sekä kontrolloida muiden pääsyä dataan. Järjestelmäintegraattori haluaa viedä datan omaan pilveensä, analysoida sitä ja tuottaa sillä lisäarvoa asiakkailleen. Myös laitevalmistaja haluaa kerätä datan omaan pilveensä.

Kärjistynyt tilanne vaikeuttaa kaikkien elämää: tuottavuus kärsii, ilman dataa tehdään vääriä päätöksiä ja hukataan resursseja. Asiakkaiden kanssa keskustelut ovat nostaneet yhden merkittävän ongelman esiin. Suojatun yhteyden eri laitteiden ja alustojen välillä – yksinkertaisemmin: miten tietoa siirretään paikasta toiseen suojatusti.

Mitä jos sanoisin, että on olemassa näppärä tapa ratkaista tämä ongelma?

Suojatut yhteydet ja rajatut käyttäjäryhmät – helposti

Meidän missiomme on muuttaa maailmaa yksinkertaistamalla turvalliset digitaaliset yhteydet. Miksi? Koska haluamme parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa, ja tehdä heistä IoT-pelikentän sankareita.

Mitä me sitten teemme? Tosiboxilla olemme kehittäneet disruptiivisen teknologian, jonka avulla voimme auttaa yrityksiä toteuttaamaan digiloikan esineiden internetiin ja hyödyntää IoT:n täyden potentiaalin ja mikä tärkeintä parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Mten tämä tehdään yksinkertaisesti? Mten me autamme ratkaisemaan konnektiviteetin ongelman? Tarjoamme IoT-ympäristön perustan – tietoturvalliset ja helppokäyttöiset yhteydet kohteiden ja käyttäjien välillä ja opastamme asiakasta koko 15 sekunnin implemetointimatkan. Sen jälkeen sinä olet IoT-sankari. Tämä joustava perusta mahdollistaa saumattoman yhteistyön eri toimijoiden välillä, siitä hyötyvät kaikki: Laitevalmistajat, loppuasiakkaat ja kolmannet osapuolet kuten palveluntarjoajat voivat kaikki hyötyä ratkaisusta – heille määritellyin pääsyoikeuksin.

Tähän aikaan vuodesta yrityksissä budjetoidaan jo ensi vuotta. Asemoitko yrityksesi kehityksen kärkijoukon innovaattoriksi, vai tuletko varovaisesti perässä? Tykkään laittaa itseni ja organisaatiomme likoon, joten tehdään tämä helpoksi: Jos lupaan puolessa tunnissa laittaa homman toimimaan, voisitko sinä käyttää puoli minuuttia sopiakseni tälle ajankohdan? Mikä tahansa päivä käy meille.

Ota yhteyttä tai etsi jälleenmyyjä.

Markku Pitkänen

“Tarjoamme IoT-ympäristön perustan – tietoturvalliset ja helppokäyttöiset yhteydet kohteiden ja käyttäjien välillä ja opastamme asiakasta koko 15 sekunnin implemetointimatkan. Sen jälkeen sinä olet IoT-sankari.”

Markku Pitkänen, CSO, Tosibox Oy