Henkilöstön osallistaminen tuo parempia tuloksia ja sitouttaa - TOSIBOX
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

Henkilöstön osallistaminen tuo parempia tuloksia ja sitouttaa

Pia Klemetti, HR Business Partner, Tosibox

Vuoden vaihtuessa on hyvä luoda katsaus taaksepäin ja iloita kuluneen vuoden saavutuksista. Tosiboxin vuodelle 2019 määrittelemät henkilöstösuunnitelmat ovat toteutuneet hyvin: yrityksen henkilöstöön liittyviä rakenteita, linjauksia ja prosesseja on arvioitu, kehitetty ja myös virallistettu, minkä ansiosta olemme voineet luoda joustavan ympäristön työarkea sujuvoittamaan. Tosiboxilla on ollut myös ilo toivottaa tervetulleeksi yli 20 uutta työntekijää. Näistä aikaansaannoksista kiitos kuuluu koko työyhteisöllemme, sillä henkilöstösuunnitelmien toteutuminen vaatii yhteistä panosta, varsinkin esimiehiltä. Teoriasta ei ole mitään hyötyä ilman käytännön toteutusta.

Vuosi 2019 on ollut meille mielenkiintoinen matka myös henkilöstöasioiden näkökulmasta: Tosibox on jatkanut nopeaa kasvuaan, ja olemme muuttumassa teknologiayrityksestä enemmän palvelu- ja asiakaslähtöiseksi toimijaksi. Kasvuyrityksessä työskenteleminen on yhtä aikaa sekä jännittävää että hengästyttävää. Vaikuttaakin siltä, että tietyt vahvuudet ja ominaisuudet pääsevät loistamaan ilmapiirissä, jossa asiat kehittyvät vauhdilla, jossa itseluottamusta tarvitaan ja jossa voi olla monessa mukana.

Toisaalta tietyntyyppiset ihmiset sopeutuvat erityisen hyvin jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin ja ovat elementissään ympäristössä, jossa toimintatavat eivät ole vielä kaikilta osin vakiintuneita. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi täysin eri puolelta maailmaa olevia uusia työtovereita, joilla on erilainen kulttuuritausta ja erilaiset kommunikointitavat, tai uusia rooleja, jotka kaventavat omaa liikkumavaraa, tai uusia ja muodollisempia työskentelytapoja. On myös mahdollista, että uusien työtapojen ja yhtenäisempien käytäntöjen löytymiseen pitää panostaa osa-alueilla, jotka voivat tuntua vähäpätöisiltä. Tosibox toimii alalla, jossa monet noista ominaisuuksista toteutuvat – ennalta määrittelemättömät olosuhteet, alati muuttuvat ympäristöt ja kollegat sekä nopeasti kehittyvät uudet tilaisuudet.

Maistuuko kahvi?

Tosiboxin henkilöstöhallinnossa on vuoden 2019 aikana panostettu nimenomaan osallistavaan ja yhteisölliseen tekemiseen esimiesten, työntekijöiden ja HR:n välillä. Joku voisi tietysti kysyä, miksei HR vain anna ohjeita henkilöstön johtamisesta, koska eikö se olisi nopeampaa, helpompaa ja tehokkaampaa? Idea nykyiseen työskentelymalliimme tuli itse asiassa eräältä kollegalta, joka huomaamattaan totesi: ”Kun tulee HR:n esitysvuoro, pahimmassa tapauksessa ihmiset lähtevät kahville.” Se kolahti. Toteamus ei ollut epäkohtelias tai epäkunnioittava muiden työtä kohtaan, sillä lienee aika yleistä, että HR:n koetaan tuottavan uusia käytäntöjä ja prosesseja, joista koituu vain lisää työtä ilman selvää syytä. (Muistutuksena itselle: tämä riippuu myös siitä, miten HR määritellään – onko se hallintoa, budjetointia, opetusta, työnohjausta, kykyjenhallintapalveluita, kehitystä, ja paljon muuta, mikä voidaan joko mieltää kuuluvan HR:n toimialueeseen tai sitten ei. Omasta näkökulmastani nuo kaikki ovat olennainen osa HR:n toimintaa.)

Koska en halunnut kenenkään poistuvan kahville HR:n puheenvuoron alkaessa, kutsuin työntekijät osallistumaan mukaan. Se ei tosin ollut ainoa syy. Halusin kuulla työntekijöiden mielipiteitä siksi, koska he ovat todella älykkäitä ja monilla on paljon pidempi ja monipuolisempi kokemus eri organisaatioista kuin minulla. Loppujen lopuksi halusin myös löytää parhaan mahdollisen ratkaisun henkilöstölle ja varmistaa, että nämä älykkäät yksilöt sitoutuvat tehtyihin päätöksiin – puhumattakaan tietysti siitä, että yhdessä tekeminen on kaiken lisäksi tavattoman hauskaa.

Henkilöstöasioiden työstämistä varten päätimme pitää esimiestemme kanssa parituntisen aivoriihen joka kuukausi, ja mukaan pyydettiin myös johtoryhmän jäsenet. Näissä tapaamisissa pohdittiin yhdessä, miten voisimme kehittää työtapojamme ja oppia lisää valituista aiheista, tai mihin asioihin kaivattiin lisää huomiota, kehitystä tai kollegoiden näkemystä. Sen lisäksi, että löysimme keskustelufoorumin ja tukiverkoston esimiehille, tämä oli askel vahvemman yrityskulttuurin luomiseksi Tosiboxille, jossa henkilöstöasioita arvostetaan ja niihin panostetaan.

Johtamisesta valmentamiseen

Yksinkertaisuus ja selkeys ovat olennainen osa Tosiboxin DNA:ta. Ne ovat myös yrityksemme arvojen kulmakiviä. Siksi meillä pyritään noudattamaan yksinkertaisia ja tuottavia työskentelymenetelmiä. Kompaktin kokonsa ansiosta Tosibox pystyy luomaan kevyitä, tehokkaita työtapoja, joissa virheistä opitaan nopeasti ilman turhaa byrokratiaa. Ammatilliseen osaamiseen tarvittavat taidot – joita myös henkilöjohtajien odotetaan edustavan – ovat muuttumassa, kuten World Economic Forumin tutkimuksesta vuodelta 2018 käy ilmi:

Professional skills are changing

Kasvuyrityksen toimintaympäristö ja laajemmin katsottuna työntekijöiden muuttuvat taidot asettavat siis henkilöjohtamisen käytännöt uuteen valoon – kontrolloimisen, mittaamisen ja johtamisen sijaan olemme menossa kohti oppimista, luovuutta ja tunneälyä.

Näitä lähitulevaisuudessa korostuvia taitoja ja kykyjä tarkastellessa onkin hyvä jo miettiä, miten vuoden 2020 kehityskeskustelut pidetään. Käytännön toteutusta pohdimme vielä erikseen, ja olen vakuuttunut, että saamme kuulla monia loistavia ehdotuksia. Mutta siitä olen varma, että keskusteluissa nousevat esiin työnohjaus, jaetut vastuut, ja Avraham N. Klugerin ja Dina Nirin kehittämä ”Feed Forward” -metodologia, jonka elementit ovat Tosiboxin arvomaailmaa lähellä: siinä keskitytään positiiviseen ja tulevaan, tehdään enemmän asioita, jotka toimivat hyvin, ja lisäksi kerätään ja annetaan positiivista, eteenpäin vievää palautetta.

Entä miksi ylipäänsä yrityksen tulisi luoda selkeästi määriteltyjä työskentelytapoja? Siihen on monia syitä, mutta loppujen lopuksi tärkein tekijä liittyy aina rahaan. Kyseessä voi olla suora syy-seuraussuhde, mutta joskus vaikutus on epäsuorempi – jos yrityksessä ei esimerkiksi ole vakiintuneita toimintatapoja henkilöstön suhteen, työntekijät voivat lähteä yrityksestä helpommin, ja suuresta vaihtuvuudesta aiheutuu siten enemmän kustannuksia. Taloudellisten vaikuttimien lisäksi kyse on usein myös velvollisuuden ja vastuullisuuden tunteista, jotka moni meistä tunnistaa itsessään. Jos henkilöstö kokee, että yritys arvostaa vastuullisuutta ja pitää tärkeänä muiden kunnioittamista, silloin työntekijätkin toimivat työnantajansa parempina puolestapuhujina.  

Me Tosiboxin esimiehet, työnohjaajat ja henkilöstöhallinto uskomme osallistavaan ilmapiiriin, ja sitä periaatetta noudatamme myös toiminnassamme. Se näkyy päivittäisessä työssämme ja siinä, keitä kutsumme palavereihin ja miten jaamme tietoa. Käytännössä työntekijät kutsutaan kertomaan mielipiteitään asioista, jotka eivät välttämättä kuulu heidän ydinosaamiseensa. On tärkeää, että he uskaltavat avoimesti esittää yksinkertaisia kysymyksiä turvallisessa ilmapiirissä ja saada kannustusta myös silloin, kun eivät edes tiedä sitä kaipaavansa. Se on toisia kunnioittavaa ja humaania toimintaa – ja ennen kaikkea paljon hauskempaa!

Onnellista uutta vuotta toivottaen,
Pia

“Me Tosiboxin esimiehet, työnohjaajat ja henkilöstöhallinto uskomme osallistavaan ilmapiiriin, ja sitä periaatetta noudatamme myös toiminnassamme.”

Pia Klemetti, HR Business Partner, Tosibox