Toimitusjohtaja Jarno Limnéll

Jarno Limnéll on Tosibox Oy:n toimitusjohtaja. Hän on myös kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa sekä dosentti kolmessa muussa yliopistossa. Koulutukseltaan hän on sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja upseeri. Hän on työskennellyt turvallisuusasioiden parissa yli 20 vuotta, kirjoittanut lukuisia kirjoja sekä tieteellisiä tutkimuksia.

Kyberturvallisuuden asiantuntija & kysytty puhuja

Jarno Limnéll on tunnettu asiantuntija ja kysytty puhuja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, sillä hän osaa esittää monimutkaisetkin asiat ymmärrettävällä ja yksinkertaisella tavalla. Tässä tiivistelmä hänen viimeaikaisesta esityksestään:

 

Turvallisuuden tulevaisuus – mihin meidän on varauduttava?

Turvallisuus on ihmisen perustarve sekä yhä merkittävämpi kilpailutekijä niin yrityselämässä kuin yhteiskunnissa. Turvallisuudesta puhutaan nyt paljon, aiheellisesti. Jatkossa yhä enemmän. Turvallisuuden ”uuteen normaalitilaan” kuuluvat muutosnopeus, dikotomioiden hämärtyminen sekä kompleksisuus. Teknologian kiihtyvä kehitys tulee merkittävästi vaikuttamaan turvallisuuteen ja siihen liittyviltä uhkilta varautumiseen. Yhä enemmän korostuu kokonaisvaltainen turvallisuuden ymmärrys ja hallinta, jossa digitaalinen ja fyysinen maailma on ymmärrettävä yhtenä kokonaisuutena. Teknologian aikakaudella myös yksilön vastuu sekä eettiset kysymykset korostuvat. Kaiken keskiössä on tulevaisuuden turvallisuuskeskustelussa luottamus. Kehen ja mihin voimme luottaa? Luottamuksen rakentaminen edellyttää johtajuutta, sillä asiat kehittyvät kahdella tapaa – joko kriisin tai johtajuuden kautta. Jos ei ole johtajuutta, jäljelle jää kriisi. Sitä emme teknologian aikakaudella halua.

 

Puhetilaisuudet

> International Conference on Cyber Engagement (ICCE) 2019 by Atlantic Council

> “Trust in an Altered Security Environment”, Aalto PRO Digital Summit 

> “Security and trust”, Northern Service Day 2019

> “Technology changes the world and security – in a good way”, SPS IPC Drives 2018

Blogikirjoitukset

> Toimitusjohtajalta: Data on IoE:n valuuttaa, ja yhteyksillä muutamme maailmaa

> Toimitusjohtajalta: Joukossa on voimaa, ja liiketoimintamme kasvaa – Tosibox globaaliin kasvuun kumppaneiden avulla

> Toimitusjohtajalta: Tänä vuonna saavutamme paljon ja muutamme maailmaa

> Esineiden internetistä kaiken internetiin: kun kytkemme itsemme verkkoon, luottamus on parasta pääomaa

> Toimitusjohtajalta: Strategiamme on tie menestykseen

Kuvia

> Kuvia Jarno Limnéllistä