Tietoturvalliset operatiiviset verkot kiinteistöautomaatioon

Kiinteistöautomaation toimittajat hyödyntävät operatiivisia verkkoja tarjoamalla kiinteistöjen omistajille pitkälle kehitettyjä tosiaikaisia palveluja.

1

OPERATIIVISTEN VERKKOJEN EDUT KIINTEISTÖPALVELUJEN TARJOAJILLE

OT-verkkojen etuja kiinteistöautomaation alalla:

 • Tosiaikaiset kiinteistöpalvelut
  Operatiivinen verkko yhdistää kaikki kiinteistöjärjestelmät, kuten kiinteistöautomaation, energianhallinnan, ilmastoinnin, turvajärjestelmät, valaistuksen, sensorit ja termostaatit samaan ekojärjestelmään.
 • Tietojen keruu, tarkkailu ja hallinta etähallintajärjestelmällä
  Kiinteistöt sijaitsevat usein maantieteellisesti jakautuneina eri alueille. OT-verkon avulla kiinteistöjärjestelmistä voidaan kerätä tietoja ympäri vuorokauden ja jakaa pääsyoikeuksia kiinteistöjen omille tai ulkopuolisille hallinnoijille, alihankkijoille ja vierailijoille.
2

TOSIBOX® MAHDOLLISTAA KIINTEISTÖAUTOMAATION TURVALLISEN ETÄHALLINNAN

TOSIBOX® tuo turvallisuutta, säästöjä ja tehokkuutta kiinteistöautomaatioon.

 • Turvallinen yhteys
  Kiinteistöautomaatiossa on tähän asti kiinnitetty enemmän huomiota kuluihin kuin turvallisuuteen. TOSIBOX® Lukko turvaa järjestelmän, koska sen palomuuri estää kaiken tarpeettoman tietojen kaukosiirron.
 • Kustannustehokas
  TOSIBOX
  ® ei edellytä kiinteitä IP-osoitteita, mikä vähentää kuluja.
 • Helppo käyttöönotto
  TOSIBOX
  ® toimii aina samoilla verkkoasetuksilla ilman tuntikausien konfigurointia eri verkoissa ja lokaatioissa. Konfigurointi voidaan automatisoida siten, että se on valmiina 15 sekunnissa.
 • Laitteistoihin pääsyn hallinta
  TOSIBOX
  ®-systeemin avulla voidaan helposti luoda ryhmiä ja jakaa tarpeellisia tietoja huoltohenkilöstölle, kiinteistöjen hallinnoijille, alihankkijoille, kiinteistöjen omistajille ja asukkaille.
3

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN JÄRJESTELMIEN KANSSA

TOSIBOX® on yhteensopiva kaikkien kiinteistöautomaatiota tarjoavien toimijoiden merkkien kanssa, esimerkikkeinä Fidelix, Honeywell, Beckhoff, Siemens ja monet muut.

TOSIBOX®-verkko välittää kaikkea dataa protokollasta riippumatta.