Tosibox CTO Pekka Sillanpää: Ohjelmistokehityksen vuosi
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

Ohjelmistokehityksen vuosi

Pekka Sillanpää, Chief Technology Officer, Tosibox

Vuosi 2019 oli mielenkiintoista aikaa. Julkaisimme uuden laitteistotuotteen, TOSIBOX® Lukko 150:n, ja saimme Yhdysvaltain markkinoilla vaadittavat sertifioinnit Lukko 150- ja Lukko 500 -tuotteille. Nämä ovat olleet merkittäviä saavutuksia. Mutta kaikkein kiinnostavinta meille on ollut täysin ohjelmistopohjaisen yhteysratkaisun toteuttaminen. Ensimmäinen työmme hedelmä on nyt julkistettu ja ensimmäinen tuotteemme on TOSIBOX® Lock for Container. Olemme viime vuoden aikana oppineet paljon turvallisten yhteyksien luomisesta eri virtuaalialustoille, pilveen, containereihin ja IoT-ekosysteemeihin.

Uusien käsitteiden oppiminen ja niiden syvällinen sisäistäminen ei ole meille pelkästään hauskaa ja mielenkiintoista vaan elintärkeää. Tosibox haluaa olla helppojen IoT-yhteyksien tunnetuin ja luotetuin asiantuntija, ja tänä päivänä IoT-yhteydet ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka vaativat paljon enemmän muutakin osaamista kuin pelkästään yhteysratkaisujen toimittamista kiinteistöjen ja tehtaiden automaatioverkkoihin. Ilman perusteellista ymmärrystä kokonaiskuvaan liittyvistä teknologioista, ekosysteemeistä ja käyttäjien tarpeista yhteyksien yksinkertaistaminen olisi mahdotonta. Siksi olemmekin hyvin kiitollisia kaikille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, jotka ovat auttaneet meitä ymmärtämään paremmin heidän tarpeitaan ja vaatimuksiaan. Kiitos tähänastisesta yhteistyöstä – on suuri ilo jatkaa innovointia yhdessä myös tänä vuonna!

Vuonna 2019 teimme huomattavia investointeja tuotekehitykseen ja rekrytoimme melkoisen joukon kokeneita ja kyvykkäitä ohjelmistoasiantuntijoita tiimiimme. Se panostus on kannattanut: olemme voineet keskittyä aiempaa painokkaammin ohjelmistokehitykseen, mikä on sekä uusien tiimiläistemme että Tosiboxin muiden toimintojen ansiota.

Miksi Tosibox valitsi ohjelmistokehityksen ensisijaiseksi painopistealueekseen?

Tosibox on itse asiassa aina ollut ohjelmistoyritys. Ohjelmistot ovat vain kuuluneet laiteyksikköpaketteihimme, ja yhdessä ne tekevät turvallisten yhteyksien luomisesta helppoa. Näin olemme jakaneet teknologiaamme lähes 130 maahan jo vuodesta 2012 lähtien. Se on ollut hyvin toimiva malli – ja edustaa nyt yhteyksien globaalia standardia.

Oli silti monia syitä, miksi halusimme muuttaa perinteistä laitteistomallia erottamalla toiminnallisuuden omaksi, puhtaasti ohjelmistopohjaiseksi ratkaisukseen. Tähän vaikuttivat etenkin seuraavat seikat:

1. Kustannukset ja ympäristöystävällisyys
2. Pilvipalveluihin siirtyminen ja virtualisointi
3. Skaalautuvuus

Kustannukset ja ympäristö

Ensimmäinen syy siirtyä syvemmin ohjelmistopohjaiseen kehitystyöhön liittyy kustannuksiin ja ympäristöön. Yleensä tehtaissa ja kiinteistöissä on jo valmiiksi olemassa laitteet, joihin etäyhteys tarvitaan, mutta on tyypillistä, että niistä puuttuu yksinkertainen ja tietoturvallinen yhteysratkaisu.

Yksi suurimmista TOSIBOX®-teknologian tuomista hyödyistä on se, että etäyhteys auttaa pienentämään matkakuluja ja hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan säästää ympäristöä. Teknologian sisällyttäminen olemassa oleviin laitteisiin voi tuoda tuntuvia lisäsäästöjä kustannuksiin ja materiaalituotannon vähentämisellä on myös merkittäviä luontoa suojelevia vaikutuksia.

Nyt voimme tarjota yhteysratkaisuja ilman ylimääräisiä yhteyslaitteita: hyvä esimerkki tästä on älykkäiden kiinteistöautomaatiojärjestelmien tarjoaja Fidelix, joka on päättänyt integroida TOSIBOX®-teknologian FX-3000-C-kiinteistöautomaatiolaitteeseensa. Lanseerasimme SPS-messuilla Nürnbergissä uusimman VPN-päätepisteratkaisumme TOSIBOX® Lock for Containerin, joka jo pilottivaiheessa integroitiin WAGO:n PFC200-ohjaintuoteperheeseen.

Pilvipalveluihin siirtyminen ja virtualisointi

Toinen syy kytkeytyy pilvipalveluihin siirtymiseen. Tämän päivän IoT-alustoissa on paljon pilvessä ja myös reunalaitteissa tapahtuvaa prosessointia ja datan analysointia. Yksi esimerkki tällaisesta alustasta on Siemensin MindSphere. Lokakuussa Tosibox liittyi MindSphere World -yhteisön jäseneksi voidakseen tehdä läheisempää yhteistyötä teknologiakumppaneidensa kanssa.

Yhteyksien täytyy toimia saumattomasti niin eri toimipaikkojen kuin myös pilvien välillä. IoT-alustat ovat alkaneet muodostaa yhä monimutkaisempia ekosysteemejä, ja yhteyksien tarve kasvaa. Tällaisessa maailmassa yksinkertaistetuilla yhteysratkaisuilla on selkeä paikkansa.

Skaalautuvuus

Kolmas syy on skaalautuvuus. Uusi TOSIBOX® Lock for Container on erinomainen keino jakaa TOSIBOX®-teknologiaa kolmannen osapuolen laitteistoalustoille, ja esiasennettuna TOSIBOX®-ekosysteemi voi laajentua erittäin nopeasti. Periaatteessa mikä tahansa Dockeria tukeva alusta voi ottaa käyttöön TOSIBOX® Lukon toiminnallisuuksia ja yhdistyä vaivattomasti TOSIBOX®-yhteysekosysteemiin. Skaalautuvuus ei tarkoita vain laajentumista, vaan myös joustavaa mukautumista moniin erilaisiin laitteistotarpeisiin, kuten esimerkiksi riskialttiisiin ympäristöihin tai merenkulun käyttötarkoituksiin – tai laitteistoon, joka tukee suoraan tietynlaisia yhteysteknologioita.

Kaiken kaikkiaan voidaan hyvällä syyllä todeta, että vuosi 2019 oli ehdottomasti ohjelmistokehityksen vuosi. Myös vuonna 2020 aiomme keskittyä ohjelmistoihin ja tukea uusia ekosysteemejä enenevässä määrin. Vuonna 2019 kehitimme uusia rakennuspalikoita täysin ohjelmistopohjaisen yhteysratkaisun toteuttamiseksi. Tänä vuonna päähuomiomme kohdistuu uusien, ammattilaistason ominaisuuksien käyttöönottoon ohjelmistotuotteissa, jotka auttavat etenkin isoimpia asiakkaitamme integroimaan ne saumattomasti omiin prosesseihinsa.

“Oli monia syitä, miksi halusimme muuttaa perinteistä laitteistomallia erottamalla toiminnallisuuden omaksi, puhtaasti ohjelmistopohjaiseksi ratkaisukseen.”

Pekka Sillanpää, CTO, Tosibox