Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

IT/OT-verkkojen lähentyminen ratkaistu

Jerry Reeves, VP – Technology, Tosibox Inc.

Ensimmäinen kysymys, jonka jälleenmyyjät meille esittävät on: ”Mutta päästääkö IT teidät heidän verkkoonsa? Vastaus on KYLLÄ! TOSIBOX®-teknologia helpottaa sekä operatiivisen teknologian (OT) ja IT-turvallisuuden yhdistymistä että tiedonhallintaa.

Viimeisimmät uudistukset IoT:n versiossa 4.0 auttavat yhdistämään suuren määrän laitteita ja järjestelmiä – teollisuusroboteista ja vedenkäsittelylaitteistoista hisseihin ja sähköasemiin – nopeammin kuin milloinkaan ennen. Tämän yhdistettävyyden ansiosta laitteita ja järjestelmiä voidaan ylläpitää etäyhteyksillä, ja se mahdollistaa tosiaikaisen tietojen keruun valvontaa ja analysointia varten, mutta yhteyksien turvallisuutta ei aina oteta huomioon. Miksi? Monimuotoisuus, skaalautuvuus ja kustannukset ovat joitakin rajoittavista tekijöistä.

IoT-sovellukset ja projektit edellyttävät usein OT-datan ja IT-järjestelmien tiedonvaihtoa liiketoimintatiedustelun parantamiseksi. Tähän tarvitaan yleensä ennakoivaa ylläpitoa, kehittynyttä datan analysointia tai kustannusten alentamista kannattavuuden parantamiseksi. Siksi OT:n ja IT:n toimijoiden yhteistyö on jo meneillään. Turvallisuuteen liittyvät tekijät johtavat kuitenkin usein umpikujaan.

Yritysten IT-osastot ymmärtävät kyberturvallisuuden tarpeet, mutta tinkivät siitä usein helpon käytettävyyden ja tehokkuuden vuoksi. Sitä vastoin operatiiviset tiimit (jotka myös ymmärtävät turvallisuuden tarpeet) aliarvioivat tiedonsiirron salaamisen monimutkaisuutta ja järjestelmiin pääsyn valvontaa monikerroksisissa verkkoympäristöissä.

Silta IT:n ja OT:n välillä

TOSIBOX® Virtual Central Lock muodostaa alustan IT- ja OT-järjestelmien yhteentoimivuudelle. Se on skaalautuva samanaikaisten VPN-yhteyksien järjestelmä käyttäjien, laitteiden, verkkojen VLAN-yhteyksien ja ryhmien infrastruktuurin hallintaan ja mahdollistaa ylläpidon, jatkuvan valvonnan ja tietojen keruun etäyhteyksillä.

TOSIBOX® mahdollistaa VPN-prosessien, kuten VPN-yhteyksien luomisen ja pääsynvalvonnan automatisoinnin siten, että toiminnoista vastaava henkilöstö voi ohjata toimintoja yksinkertaisesti hiirellä. Automaattisissa prosesseissa käytetään kuitenkin alan johtavaa 4k-bittistä RSA-todennusta ja 256-bittistä AES-salausta. Nämä muodostavat IT-turvallisuuden perustan, jota IT-ammattilaiset noudattavat luodessaan perinteisiä VPN-yhteyksiä.

Lisäksi TOSIBOX®-järjestelmien pääsynvalvonta on niin helppoa, että toiminnoista vastaava henkilökunta voi rajoittaa mm. kolmansien osapuolien, OEM-toimijoiden ja alihankkijoiden verkkoon pääsyä IP/MAC-tasolla tai jopa määriteltyjen porttien avulla (VNC, Remote Desktop, jne).

TOSIBOX® edellyttää myös monivaiheista todennusta. Yhden vaiheen on kuitenkin oltava fyysinen. Todennuksen fyysinen vaihe (kuten salausprosessorimme USB-Avain) varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät pääsevät järjestelmään.

IT/OT-kättely

Kuvittele verkon infrastruktuuria, joka voidaan ottaa käyttöön ja jota voidaan käyttää yrityksen kaikilla tasoilla varmistamaan ja mahdollistamaan sisäisten ja ulkoisten käyttäjien osallistuminen yhtäaikaisesti yrityksen ennakoivaan kehittämiseen. Kuulostaako mahdottomalta? TOSIBOXin® avulla se on todellisuutta.

Turvallisen ja helppokäyttöisen TOSIBOX®-teknologian avulla IT- ja OT-toimijat voivat toimia samalla tasolla. Kun operatiivinen henkilöstö voi toimia oma-aloitteisesti verkkoon pääsyyn ja verkon turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa, IT-henkilöstö voi keskittyä organisaation IT-toiminnoissa ilmeneviin haasteisiin. Organisaatioissa, jotka pääsevät tälle tasolle, huomataan välittömästi sekä operatiivisten että IT-toimintojen tehostuminen.

Aloita keskustelu

Tämä IT:n ja OT:n yhdistämiseen liittyvä keskustelu koskettaa jokaista organisaatiota. On olemassa neuvoa antavia ja yhteistoiminnallisia suhteita. Yhteistoiminnallisissa suhteissa tiimit sekä keskustelevat että hakevat ratkaisuja. Voit käyttää Tosiboxin Security Centeriä keskustelun ja sillan muodostamisen aloittamiseen.

“Turvallisen ja helppokäyttöisen TOSIBOX®-teknologian avulla IT- ja OT-toimijat voivat toimia samalla tasolla.”

Jerry Reeves, VP – Technology, Tosibox Inc.