Strategiamme

Strategiamme huomioi globaalit trendit, kuten Kaiken Internetin (IoE, Internet of Everything) ja datan määrän (ja yhteyksien) räjähdysmäisen kasvun. Nämä trendit ovat mahdollisuuksia, jotka vievät meitä kohti kansainvälistä kasvua.

Strategiamme ohjaa päivittäistä työtämme. Se auttaa selkiyttämään tarkoitusperiämme, tavoitteitamme ja prioriteettejamme matkalla menestykseen.

Tosibox Strategy

Visiomme on olla globaalisti toimiva, voimakkaasti kasvava ja kannattava yritys, joka on helppojen ja turvallisten yhteyksien ensisijainen valinta. Strategia ohjaa meitä kohti tätä visiota.

Olemme määritelleet erittäin kunnianhimoisen mission itsellemme. Haluamme muuttaa maailmaa yksinkertaistamalla turvalliset digitaaliset yhteydet.

Haluamme kaikkien Tosiboxilla jakavan yhteiset arvomme. Arvot ovat läsnä kaikessa tekemisessämme.

Me välitämme. Tämä tarkoittaa, että me välitämme toisistamme, asiakkaistamme, kumppaneistamme ja rahoittajistamme, ympärillämme olevasta maailmasta ja ympäristön kestävyydestä.

Me yksinkertaistamme. Teknologiamme on ratkaissut monimutkaisen asian yksinkertaisella ja turvallisella tavalla. Emme halua mutkistaa asioita liikaa.

Me luotamme korkeaan laatuun ja lahjomattomuuteen. Tuotteemme noudattavat alan standardeja, ja ne valmistetaan Suomessa.

Me olemme rohkeita. Kasvaaksemme meidän täytyy haastaa itseämme. Olemme uteliaita, otamme riskejä, kokeilemme uusia asioita ja yksinkertaistamme asioita.

Menestystekijöitämme ovat ihmisten arvostaminen, loistava brändi, tehokas myyntityö, disruptiivinen teknologia ja ensiluokkaiset tuotteet. Yhdessä tulemme onnistumaan.

Menestyksemme perustuu asiakkaidemme ja lahjakkaiden työntekijöidemme menestykseen. Työntekijämme tunnetaan sitoutumisestaan, laadusta tinkimättömyydestään sekä halustaan oppia yhdessä ja muuttaa maailmaa.

Brändimme on alansa johtava, ja Tosiboxin viestintä on sitouttavaa, informatiivista ja selkeää.

Monikanavainen jakelu, online-myynti ja ensiluokkainen asiakaskokemus kiihdyttävät myyntiämme.

Tulevat innovaatiomme noudattavat myös yksinkertaisuuden periaatetta. Yksinkertaisuus on turvallista.

Siirrämme painopisteemme laitteista ohjelmistotuotteisiin, ja tämä johtaa meidät kiihtyvään globaaliin kasvuun.