Tietoturvallinen OT-verkkoratkaisu teollisuusautomaatioon

Teollisuuslaitteiden toimittajat rakentavat operatiivisia verkkoja hallinnoimiensa laitteiden etähallintaa varten. Myös muut laitteiden käyttäjät mm. teollisuudessa ovat alkaneet yhä enemmän rakentamaan ja hallinnoimaan OT-verkkoja.

1

Operatiivisen verkon edut teollisuusautomaatiossa

TOSIBOX® OT-verkkoratkaisu tarjoaa luotettavat VPN-yhteydet ja helpon verkkojen hallinnoinnin sekä ratkaisee IT/OT-konvergenssin ilman kalliita investointeja.

  1. Vähemmän fokusta IT:hen.
   TOSIBOX®-ratkaisun käyttöönottoprosessi on sulava ja sen voi tehdä ilman laajaa IT-osaamista. Standardoitu toteutus antaa IT-osaston keskittää aikansa muihin tehtäviin.
  2. Ei mikään miljoonahanke.
   Verkon rakentaminen TOSIBOX®-teknologian avulla vähentää merkittävästi IT-ratkaisuihin tarvittavia investointeja. TOSIBOX® on kustannustehokas eikä vaadi isoja aloituskustannuksia.
  3. Yksinkertaista pääsyhallintaa.
   TOSIBOX® tarjoaa keskitetyn pääsynhallinnan IT-sovellusten, OT:n ja fyysisen ympäristön välillä. Sen toteuttamiseen ei tarvita IT-osaston apua. Eri lokaatioissa sijaitsevia laitteita voidaan etähallita ympäri vuoprokauden. 24/7 hallinta on oleellista nopeamman vasteajan ja paremman palvelutason kannalta.
  4. Tiedonkeräys etäyhteyden avulla
   TOSIBOX®-yhteydet antavat pääsyn dataan, joka puolestaan avaa tien uusiin mahdollisuuksiin, kuten tuotekehitykseen, tehtaan käytön optimointiin sekä inventaarioiden ja laadun hallintaan.
  5. Mahdollisuus uusiin tulovirtoihin. 
   Suorita asiakkaidesi toiminnot entistä tehokkaammin parantaen asiakaskokemusta ja kannattavuutta. Tarjoa asiakkaillesi ja loppukäyttäjillesi TOSIBOX® palveluna uusien palveluiden ja kassavirtojen luomiseksi.
  6. Mahdollistaa modernit liiketoimintamallit.
   TOSIBOX® tarjoaa turvallisen ja kustannustehokkaan etäyhteysratkaisun reunalle ja moderneihin pilvialustoihin. Sen avulla voit tarkentaa mallia, jolla data tuodaan keskitettyyn sijaintiin.
  7. Lisää operatiivista tehokkutta.
   TOSIBOX®-ratkaisun avulla voit vähentää seisokkeja ja omistuskustannuksia ennakoimalla laitteiden toimintahäiriöitä ja etäylläpitoa sekä antaa operatiiviselle tiimille pääsyn dataan, vähentää matkustustarvetta, sekä vastata nopeammin asiakkaiden pyyntöihin.
  8. Asemoidu ajatusjohtajaksi.
   Tietoturva tuo merkittävää kilpailuetua yrityksellesi ja asiakkaillesi. TOSIBOX® on työkalusi erittäin turvallisten operatiivisten verkkojen rakentamiseen päästä-päähän salattuja etäyhteyksiä ja verkonhallintatyökaluja käyttäen.
2

Tietoturvallinen etäyhteys- ja hallintaratkaisu teollisuusautomaatioon

Tiedonkeruu, valmistus, laitteistot ja hallintajärjestelmät sekä käyttöliittymät yhdistetään automaatiojärjestelmään, joka on operatiivisen verkon sydän.

TOSIBOX® tuo monia etuja nykyaikaisiin teollisuusautomaatiojärjestelmiin:

 • Standardoitu käyttöönotto: TOSIBOX® toimii aina samoilla verkkoasetuksilla ilman tuntikausien konfigurointia eri verkoissa ja sijaintipaikoissa. Konfigurointi voidaan automatisoida siten, että se on valmiina 15 sekunnissa.
 • Ratkaisu IT/OT-yhdistymiseen: TOSIBOX® mahdollistaa IT-verkosta erillisen laiteverkoston turvallisen liittämisen yrityksesi OT-verkkoon.
 • Helppo pääsynhallinta: Voit helposti antaa eritasoisia oikeuksia teknikoille, alihankkijoille tai asiakkaille verkkosi ulkopuolella yksinkertaisesti vetämällä ja pudottamalla.
 • Maksimaalinen käyttöaika: TOSIBOX® tarjoaa tietojen turvallisen keräämisen lisäksi laitteiden etähallinnan. Voit helposti korjata ongelmat etäyhteydellä hankittujen tietojen perusteella.
3

Yhteensopiva kaikkien teollisuusautomaatiojärjestelmien kanssa

TOSIBOX® on yhteensopiva kaikkien teollisuusautomaatiota tarjoavien toimijoiden  kanssa. TOSIBOX®-verkko välittää kaikkea dataa protokollasta riippumatta.