Tietoturvallinen OT-verkkoratkaisu teollisuusautomaatioon

Teollisuuslaitteiden toimittajat rakentavat operatiivisia verkkoja hallinnoimiensa laitteiden etähallintaa varten. Myös muut laitteiden käyttäjät mm. teollisuudessa ovat alkaneet yhä enemmän rakentamaan ja hallinnoimaan OT-verkkoja.

1

OPERATIIVISTEN VERKKOJEN EDUT TEOLLISUUSAUTOMAATIOSSA 

Operatiivisten verkkojen etuja:

 • Verkkojen etähallinta
  Eri tiloissa sijaitsevia laitteita voidaan etähallita ympäri vuoprokauden. 24/7 hallinta on oleellista nopeamman vasteajan ja paremman palvelutason kannalta.
 • Tietojen keruu etäyhteydellä
  Operatiivisten verkkojen avulla voidaan kerätä tietoja, joita voidaan analysoida eri tarkoituksiin, kuten tuotekehitykseen, tehtaan käytön optimointiin sekä inventaarioiden ja laadun hallintaan.
 • Etäyhteys
  OT-verkot mahdollistavat laitteiden toimintahäiriöiden ennakoinnin ja etäylläpidon.
2

TIETOURVALLINEN ETÄYHTEYS- JA HALLINTARATKAISU TEOLLISUUSAUTOMAATIOON 

Tiedonkeruu, valmistus, laitteistot ja hallintajärjestelmät sekä käyttöliittymät yhdistetään automaatiojärjestelmään, joka on operatiivisen verkon sydän.

TOSIBOX® tuo monia etuja nykyaikaisiin teollisuusautomaatiojärjestelmiin:

 • Standardoitu käyttöönotto
  TOSIBOX
  ® toimii aina samoilla verkkoasetuksilla ilman tuntikausien konfigurointia eri verkoissa ja sijaintipaikoissa. Konfigurointi voidaan automatisoida siten, että se on valmiina 15 sekunnissa.
 • Ratkaisu IT/OT-yhdistymiseen
  TOSIBOX
  ® mahdollistaa IT-verkosta erillisen laiteverkoston turvallisen liittämisen yrityksesi OT-verkkoon.
 • Helppo ryhmähallinta
  Voit helposti antaa eritasoisia oikeuksia teknikoille, alihankkijoille tai asiakkaille verkkosi ulkopuolella yksinkertaisesti vetämällä ja pudottamalla.
 • Maksimaalinen käyttöaika
  TOSIBOX
  ® tarjoaa tietojen turvallisen keräämisen lisäksi laitteiden etähallinnan. Voit helposti korjata ongelmat etäyhteydellä hankittujen tietojen perusteella.
3

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN JÄRJESTELMIEN KANSSA

TOSIBOX® on yhteensopiva kaikkien teollisuusautomaatiota tarjoavien toimijoiden  kanssa. TOSIBOX®-verkko välittää kaikkea dataa protokollasta riippumatta.