TOSIBOX - Aikamme megatrendeissä heijastuu tarve saada luottaa
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

Toimitusjohtajalta: Aikamme megatrendeissä heijastuu tarve saada luottaa

Jarno Limnéll, toimitusjohtaja, Tosibox Oy

Teknologia ja sen kehitys muokkaavat maailmaamme ja maailmankuvaamme peruuttamattomasti. Kehitys kiihtyy ja eriytyy: se, mikä meistä monen nuoruudessa oli ATK ja internet, on nyt IoT:ta, sovelluskehitystä, kryptoanalyysia, mobiilioptimointia, pilveä, pythonia ja lukuisia muita termejä.

Teknologia on läsnä kaikkialla arjessamme, eikä se ole vähenemässä. Päinvastoin.

Kaiken internet (Internet of Everything, IoE), yhteydet ja datan määrä tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti. Näin ollen myös tarve ja kyky datan analyysille kasvavat. Tiedon määrä lisääntyy ja parantaa elämänlaatua.

Kaikki tullaan yhdistämään internetiin

Kaiken internet sisältää kaiken verkossa tapahtuvan toiminnan niin teollisuudessa, jakeluketjuissa, liiketoimintaprosesseissa kuin ihmisten arkisessa toiminnassa sähköposteista ja Facebook-päivityksistä aktiivisuusrannekkeisiin, etäpäivitettäviin sydämentahdistimiin kuin autojen ajotietokoneisiin ja teollisuusautomaatioon.

Pelkästään yhdysvaltalaisen pääomasijoittaja Matt Turckin piirtämä grafiikka datan parissa toimivista yrityksistä osoittaa, miten laajasta ja monimuotoisesta asiasta on kyse. Yrityksiä on niin valtavasti, että kuvaa ei pysty katsomaan ilman suurennuslasia.

Robotisaatio, keinoäly, virtuaalitodellisuus ja bioteknologia laajentavat kukin kehittyessään teknologiarajapintojen merkitystä ja synnyttävät samalla uusia rajapintoja. Tällaisten kehityskulkujen ennakointi on vaikeaa, mutta juuri siksi niin korvaamattoman tärkeää.

Maailma muuttuu koko ajan entistä epävakaammaksi ja kompleksisemmaksi

Koska kaikki on yhteydessä toisiinsa ja yhteyksien määrä vain kasvaa, keskinäisriippuvuudetkin kasvavat ja muuttuvat kompleksisemmiksi. Joudumme hyväksymään sen, että emme voi ennakoida kaikkea, vaan myös yllätyksiä seuraa väistämättä.

Pyrkimyksessämme ymmärtää joudumme hyväksymään myös sen, että epävakaus lisääntyy. Jopa turvallisuuden käsite on pirstaloitunut ja muuttunut tutuista tai selkeistä kysymyksistä monimutkaisiksi, eri yhteyksissä erilaisia sisältöjä saavaksi hybridiksi.

Edes sään ennustaminen ei enää onnistu: ilmastonmuutos ja sen moniulotteisuus saa meidät epäilemään, seuraako kesää syksy ja syksyä talvi enää tulevaisuudessa. Seurauksiakaan emme vielä tiedä tarkasti.

Tarvitaan luottamusta ja turvallisuutta

Vaikka maailmasta tulee yhä monimutkaisempi, siitä tulee myös läpinäkyvämpi. Kirjailija ja kouluttaja Andrew Winston muistuttaa aiheellisesti Massachusettsin teknologiayliopiston julkaisussa, että läpinäkyvämpi maailma on myös vähemmän yksityinen.

Kun maailma lepää datan ja yhä monimuotoistuvien yhteyksien varassa, tarvitsemme entistä kipeämmin selkeyttä, luotettavuutta ja yksinkertaisuutta. Juuri näihin asioihin perustuu Tosiboxin strategia. Me haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea tarjoamalla laadukkaita ja yksinkertaisia ratkaisuja, joiden luotettavuudesta ja turvallisuudesta emme koskaan tingi.

Kulttuurit muuttuvat niin liiketoiminnassa, turvallisuudessa, ihmisissä kuin johtajuudessa. Juuri nyt me olemme luomassa uudenlaista, teknologiaan pohjautuvaa maailman ja ihmiselämän kulttuuria.

Miten pysyä mukana muutoksen nopeudessa?

On kiinni meistä itsestämme, millaisia periaatteita ja toimintamalleja haluamme viedä eteenpäin nyt ja tuleville sukupolville. Niitä valintoja teknologiat eivät voi eivätkä saa tehdä puolestamme, sillä kyse on meistä ihmisistä ja meidän omista eettisistä valinnoistamme.

Andrew Winston katsoo kirjoituksessaan megatrendejä luodaten vuoteen 2030 ja antaa muutaman hyvän neuvon. Meidän tulisi hyväksyä yhä lisääntyvä läpinäkyvyys, koska emme voi sille mitään. Lisäksi meidän tulee pitää ihmiset kaiken toiminnan keskiössä niin liiketoiminnassa kuin johtamisessa.

Kaikkein koskettavin on Winstonin neuvo siitä, että meidän tulee kuunnella seuraavaa sukupolvea. Heitä katsomalla näemme, millaisen maailman he haluavat itselleen.

 

Kiinnostaako aihe? Seuraa Jarnoa Twitterissä tai LinkedInissä. Muista seurata myös Tosiboxia: Twitter, LinkedIn

“On kiinni meistä itsestämme, millaisia periaatteita ja toimintamalleja haluamme viedä eteenpäin nyt ja tuleville sukupolville.”

Jarno Limnéll, toimitusjohtaja, Tosibox Oy