Tosibox mediassa: VIEW direkt
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

VIEW direkt

TOSIBOX® Virtual Central Lock muuttaa TOSIBOX®-ekosysteemin VPN-yhteyksien hallituksi IoT-verkoksi, joka mahdollistaa etävalvonnan, jatkuvan seurannan, reaaliaikaisen tiedonkeruun sekä tietojen tallentamisen. Virtual Central Lockin avulla keskitettyyn käyttäjähallintaan käytetty aika lyhenee päivistä minuutteihin, mikä tekee isojen verkkojen käyttäjähallinnan helpoksi ilman IT-osaamista.
Virtual Central Lock esiteltiin uusien tuotteiden joukossa video- ja turvallisuusteknologiaan erikoistuneessa VIEW direkt -lehdessä. Jutun otsikko on “Zentrale Verwaltung von VPN Verbindungen” (VPN-yhteyksien keskitetty käyttäjähallinta) ja se ilmestyi sivulla 34 lehden numerossa 4/2017.