TOSIBOX - Paranna operatiivista tehokkuutta OT-verkkoja hyödyntämällä
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje

Perustuvatko päätöksesi reaaliaikaiseen dataan? Voitko jättää operatiiviset (OT) verkot huomiotta?

Markku Pitkänen, Chief Sales Officer, Tosibox

Toiminnan tehokkuuden jatkuva parantaminen on yksi tärkein menestystekijä kiihtyvässä kilpailussa. Siitä keskustellaan tänään, niin kuin keskusteltiin eilen ja myös huomenna. Organisaatiot hyödyntävät enenevässä määrin dataa ja arvoketjun osien yhteenliitettävyyttä liiketoimintansa tehostamiseksi ja operatiivisten päätöstensä tueksi. Standardoidun, skaalautuvan ja tietoturvallisen OT-verkkoratkaisun avulla tämä voidaan tehdä entistä älykkäämmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Taatakseen yrityksen menestyksen kiristyvässä kilpailussa, johto keskittyy päivittäin neljään tärkeään teemaan:

  1. Miten pystymme toimimaan tehokkaammin
  2. Miten kasvatamme markkinaosuutta
  3. Miten saamme sekä pääomakustannukset että toimintakulut laskemaan
  4. Miten erotumme kilpailijoista 

Näiden kysymysten ratkaisemiseksi operatiivisten päätösten on perustuttava reaaliaikaiseen ja käyttökelpoiseen dataan. 

Nykyään yritysten toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja muuttuvat eksponentiaalisesti, eikä ole helppoa saada prosessista kaikkea tarvittavaa dataa. Kuulostaako tutulta? Silti, kukapa ei haluaisi saada vielä tarkempaa tietoa pystyäkseen tekemään fiksuja bisnespäätöksiä, ja sitä kautta saavuttamaan parempia tuloksia.

Data on vain dataa. Sillä, mitä teet datalla, on merkitystä. Tieto ilman toimintaa on vain mielipide.

Yritykset operoivat yhä monimutkaisempia toimintakokonaisuuksia ja verkkoja

Yritysten arvoketjut rakentuvat valtavasta määrästä erilaisia laitteita, koneita, antureita, IT-järjestelmiä jne. Tyypillisesti toimintaympäristöt ovat rakentuneet eri toimittajilta ja aikakausilta peräisin olevista osista. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu erilaisia käyttöjärjestelmiä ja IT-sovelluksia, jotka ovat usein kaikkea muuta kuin yhteensopivia. Päivittäinen operatiivinen toiminta siis tapahtuu monimutkaisissa ympäristöissä, mutta operatiivisia verkkoja ei ole standardoitu samalla tavalla kuin esimerkiksi toimistoverkkoja. Ei ole siis ihme, että operointi tällaisissa ympäristöissä voi olla jokseenkin haastavaa.

Nykyään toimintaprosesseista kerätään valtavasti dataa, ja määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Valitettavasti data on yleensä tallentunut sinne tänne, se on usein irrallista ja käsittelemätöntä. Siksipä sen liiketoimintapäätöksiin tuottama lisäarvo on varsin vähäistä. Se, että yritys voi toimia useissa paikoissa, eri maissa tai jopa eri mantereilla, ei helpota asiaa yhtään.

Tällaisen kokonaisuuden operoiminen tehokkaasti ja kilpailukykyisesti on haastavaa. Jotta prosessista saadaan kaikki irti, pitää uusi ja vanha teknologia optimoida toimimaan saumattomasti yhdessä. Kokonaisprosessin tuottavuuden parantaminen ja toiminnan tehokkuuden lisääminen on välttämätöntä. Kaikki ymmärtävät, että kun saadaan parempaa tietoa, voidaan tehdä fiksumpia päätöksi. Siksi operatiivisesta toiminnasta on pystyttävä keräämään dataa, ja sen on oltava saatavilla ja käyttökelpoisessa muodossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Kukapa ei haluaisi tehdä päätöksiä OT-verkoista saadun todellisen data pohjalta?

Yrityksissä on paljon erilaisia käyttöjärjestelmiä. Sama järjestelmä voi liittyä moniin prosesseihin useissa toimipisteissä. Valitettavasti datan kerääminen ja käsittely tuntuu olevan hidasta, vaikeaa ja kallista riippumatta liiketoiminnan laajuudesta tai toimialasta. Siitä huolimatta, että operatiivinen data on välttämätöntä mille tahansa yritystoiminnalle, ei OT-verkkojen rakentaminen ja ylläpito yleensä kuulu yritysten ydinosaamiseen. Ja miksipä sen pitäisikään kuulua? Eiväthän yritykset kehitä omia toimistojärjestelmiäänkään, miksi ne sitten tekisivät niin OT-verkkojensa kanssa?

Toki perinteisellä IT-teknologialla pystytään räätälöimään yrityskohtaisia operatiivisia verkkoja. Yleensä räätälöintiin tarvitaan kuitenkin isoja, pitkäkestoisia ja kalliita IT-projekteja. Pahimmissa tapauksissa asiakkaan tarpeet muuttuvat projektin aikana, jolloin lopputulos ei välttämättä enää vastaa tarpeita. Rakentamisen lisäksi räätälöityjen järjestelmien ylläpitäminen vaatii erikoisosaamista, mikä nostaa käyttökuluja.

OT-järjestelmät ovat osa yritysten digitaalisia liiketoimintaprosesseja ja -alustoja, joten olemassa olevien järjestelmien korvaaminen kokonaan uusilla ei ole kovin houkuttelevaa. Osittainenkin järjestelmien uusiminen aiheuttaa kustannuksia. Lisäksi uusien järjestelmien käyttöönottoprojektit vaikuttavat väistämättä operatiiviseen toimintaan.

Kenelläkään ei ole aikaa tähän kaikkeen ja se maksaa aivan liikaa.

Standardoidut OT-verkot ovat todellisuutta

Onneksi on olemassa parempi vaihtoehto. Nyt operatiivinen verkko voidaan rakentaa nopeasti vakioratkaisuilla, aivan samoin kuin toimistoverkot. Tai vielä parempaa, OT-verkon rakentamisen ja ylläpidon voi ostaa palveluna.

TOSIBOX® OT-verkkoratkaisun avulla operatiivinen verkko voidaan pystyttää nopeasti ja tietoturvallisesti. Verkko pystytään optimoimaan prosessikohtaisesti ja skaalaamaan tarpeiden mukaan. Tämä onnistuu riippumatta siitä, minkä valmistajan laitteita verkkoon liitetään, minne tietoa halutaan siirtää ja kuka toimintaa operoi.

Standardiratkaisua käyttämällä yritysjohto pystyy suuntaamaan kaiken aikansa ja energiansa keskittyäkseen todelliseen liiketoimintaan. Nykyaikaisen OT-verkkoratkaisun integroiminen olemassa olevaan infrastruktuuriin on tehokasta liiketoiminnan kulunhallinnan näkökulmasta. Samalla toiminnan tuottavuus ja tehokkuus kasvavat.

Aloita TOSIBOX® OT-verkkoratkaisun hyödyntäminen jo tänään

Mietitkö, harkitsevatko kilpailijasi jo tätä? Voisitko sinä olla fiksumpi? Voin vakuuttaa, että vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä.

Kestää vain 30 sekuntia ottaa yhteyttä minuun. Soita tai laita sähköpostia, niin aloitetaan keskustelu kitkattomasta IT/OT-verkosta ja sen hyödyistä yrityksellesi.

Tieto ilman toimintaa on vain mielipide!

Book a meeting with Markku

 

 

Markku Pitkänen

“Nykyaikaisen OT-verkkoratkaisun integroiminen olemassa olevaan infrastruktuuriin on tehokasta liiketoiminnan kulunhallinnan näkökulmasta. Samalla toiminnan tuottavuus ja tehokkuus kasvavat.”

Markku Pitkänen, CSO, Tosibox